Zdobądź przewagę, dzięki ludziom Zadaj nam pytanie

Odporność psychiczna – czym jest?

Odporność psychiczna to czynnik wpływający na odczuwany stres i jakość życia pracowników zajmujących się zdrowiem psychicznym.

Nowe badanie (maj 2023 r.) przeprowadzone przez naukowców z Newcastle University oraz Cumbria, Northumberland, Tyne and Wear NHS Foundation Trust rzuciło światło na ważny problem dotyczący pracowników zajmujących się zdrowiem psychicznym*.

Powszechnie wiadomo, że charakter roli pracownika zajmującego się zdrowiem psychicznym może narażać go na ryzyko wystąpienia problemów ze zdrowiem psychicznym.

Jak zauważa badanie:

Ciągłe narażenie na traumatyczne doświadczenia innych może mieć emocjonalne i behawioralne konsekwencje dla zdrowia terapeuty, takie jak smutek, letarg, lęk, poczucie winy i wstyd. Nazywa się to często wtórnym stresem traumatycznym, zmęczeniem, współczuciem lub traumą zastępczą.

Istnieją także inne czynniki stresogenne. Pracownicy zajmujący się zdrowiem psychicznym mogą być ofiarami przemocy werbalnej i fizycznej.

Badania innych zawodów wykazały, że odporność psychiczna może być czynnikiem ochronnym przed stresem.

Wykorzystując metody jakościowe i ilościowe, w badaniu wykorzystano szereg miar, w tym MTQ48 (prekursor MTQPlus), który wywodzi się z koncepcji odporności psychicznej 4C i ocenia sześć czynników.

Koncepcja odporności psychicznej to aspekt naszej osobowości, który opisuje, w jaki sposób reagujemy psychicznie na to, co dzieje się z nami i wokół nas.

4C oznaczają: Kontrolę; Zaangażowanie; Wyzwanie i Pewność siebie.

Co istotne, badanie wykazało, że:

  1. Pracownicy zajmujący się zdrowiem psychicznym o wyższym poziomie odporności psychicznej, mieli niższy poziom stresu i lepszą jakość życia.
  2. Ponadto terapeuci, posiadający łącznie więcej lat doświadczenia w pracy klinicznej, zgłaszali lepszą jakość życia i wyższy poziom odporności psychicznej.

Pierwsze odkrycie jest spójne z innymi badaniami i doświadczeniem praktyków zajmujących się odpornością psychiczną na całym świecie. Jest prawdopodobne, że będzie to miało również zastosowanie do innych zawodów narażonych na wysoki poziom stresu i presji, takich jak placówki udzielające pierwszej pomocy, inny personel służby zdrowia i specjaliści pracujący w zawodach charakteryzujących się wysoką wydajnością.

Drugie odkrycie jest równie interesujące. Sugeruje ono, że osoby o większej odporności psychicznej mogą z czasem nauczyć się radzić sobie ze stresem i presją, co umożliwi im bardziej komfortowe radzenie sobie z nimi. Jest to spójne z niedawnym rozwojem ośmioczynnikowej wersji koncepcji 4C, w której czynnik orientacji na uczenie się pojawia się jako niezależny składnik koncepcji odporności psychicznej -to ważne ustalenia.
Sugerują, że ocena odporności psychicznej poszczególnych osób byłaby użyteczna w opracowywaniu strategii ochrony personelu wykonującego zawody charakteryzujące się wysokim poziomem stresu. Potwierdza to praca praktyków, którzy wykorzystują koncepcję i miarę MTQ do dostosowywania działań rozwojowych do indywidualnych potrzeb.

Istnieją znaczące dowody, zarówno od praktyków jak i badaczy, na to, że zajęcia rozwijające odporność psychiczną mogą chronić osoby narażone na ryzyko wysokiego poziomu stresu w innych zawodach. Co więcej, poza korzyściami zdrowotnymi dla jednostki, studia przypadków wskazują, że przy dokładnym pomiarze zwrot z inwestycji może być całkowity i bardzo wartościowy dla całości organizacji. To jednak należy wdrażać ostrożnie. Badania wskazują, że podejście „jednego rozmiaru dla wszystkich” może przynieść efekt przeciwny do zamierzonego. Dostosowanie jest ważne dla osiągnięcia sukcesu, na co pozwala koncepcja i miara odporności psychicznej.

*Turkington, G. D., Tinlin-Dixon, R. i St Clair-Thompson, H. (2023). Badanie odporności psychicznej metodą mieszaną, odczuwanego stresu i jakości życia pracowników zajmujących się zdrowiem psychicznym. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 00, 1–18. https://doi.org/10.1111/jpm.12948


Oryginalna treść artykułu:
https://aqrinternational.co.uk/impostor-syndrome-its-normal-to-feel-this-and-it-is-important-to-master-it

footer slider aqr

Tłumaczenie: Dominika Westfal