Zdobądź przewagę, dzięki ludziom Zadaj nam pytanie

Dofinansowania do 85% wartości usług

Dofinansowania dla małych i średnich firm na szkolenia i innego usługi z obszar HR.
Otrzymaj nawet 250 000 zł dofinansowania na szkolenia zespołu!

Dlaczego firmy sięgają po szkolenia z dofinansowaniem z UE?

Pracownicy i przełożeni oczekują szybkiego rozwoju kompetencji decydujących o sukcesie w organizacji. W znacznym stopniu za te sukcesy odpowiadają kompetencje społeczne i interapersonalne poszczególnych osób. Pracownicy oczekują szkoleń. Badania satysfakcji z pracy pokazują, że poczucie rozwoju jest 3 lub 4 najważniejszym czynnikiem zaraz po wynagrodzeniu i relacjach z przełożonym oraz zespołem. Równocześnie to kompetencje społeczne wpływają na jakość naszych relacji. Każdy kto korzystał z wysokiej jakości szkoleń menedżerskich, komunikacyjnych czy z efektywności własnej wie, jak są pomocne.

Równocześnie budżet na szkolenia nie jest z gumy i często jest pochłaniany przez szkolenia obowiązkowe. Dlatego szkolenia dofinansowywane z UE mogą dać szansę na zaspokojenie potrzeb decydujących w znacznym stopniu o satysfakcji z pracy, kultury organizacyjnej pracy oraz jakości przywództwa i zarządzania.

Czym są szkolenia dofinansowane z UE?

Są to szkolenia, które mogą zostać objęte dofinansowaniem od 50 do nawet 100% wartości dla osób dorosłych, uczących się z własnej inicjatywy lub z zaproszenia organizacji. Z nami dofinansujesz szkolenia z obszaru HR, szczególnie umiejętności społecznych np. szkolenia menedżerskie, programy talentowe, szkolenia z komunikacji oraz intrapersonalnych jak odporność psychiczna, efektywność własna oraz inne dopasowane do Twoich potrzeb. Celem tych środków jest wzmocnienie kwalifikacji pracowników i menedżerów w firmach, ułatwienie im szkolenia przez całe życie.

Pozyskujemy takie środki dzięki współpracy z ekspertami od funduszy unijnych oraz certyfikatom, które umożliwiają nam realizację takich usług. Dzięki tej współpracy pozyskamy dla Ciebie i Twojej organizacji środki, przeprowadzimy wysokiej jakości szkolenia oraz rozliczymy dotację. Osoby indywidualne mogą sfinansować u nas warsztaty licencyjne dla trenerów, coachów, specjalistów i menedżerów z odporności psychicznejprzywództwa.

Jakie kroki trzeba podjąć, by uzyskać środki na szkolenia dla siebie lub swojej firmy?

  1. Pobierasz i wypełniasz kwestionariusz dla firmy lub osoby indywidualnej
  2. Wysyłasz wypełniony formularz na bizyou@bizyou.pl
  3. My analizujemy i dajemy Ci informację jakie dofinansowanie, jakiej wielkości i kiedy jest możliwe.
  4. Przygotowujemy wniosek dla Ciebie i pozyskujemy środki.
  5. Po przyznaniu badamy potrzeby szkoleniowe
  6. Realizujemy usługę.
  7. Rozliczamy dotację.

Co zawiera ankieta, którą trzeba wypełnić, żeby wnioskować o dofinansowanie szkolenia?

Zaczynamy od analizy kiedy i jakiej wysokości dofinansowania szkoleń możemy uzyskać dla Ciebie. Ankieta do tej analizy to raptem 1 strona A4.

Kwestionariusz dla firmy zawiera pytania o nazwę, NIP, adres, liczę zatrudnionych w MŚP, czy są osoby 50+ lub z niepełnosprawnościami, datę powstania firmy, liczbę osób, którą chcemy przeszkolić oraz kwotę o jaką wnioskujemy, podmioty powiązane oraz konto bankowe. Konieczne jest podanie obrotów, liczby zatrudnionych oraz sumy aktywów z ostatnich 3 lat.

Osoby indywidualne podają swoje dane osobowe, wiek, wykształcenie, zatrudnienie, informację o niepełnosprawności (jeśli jest), kwotę o jaką wnioskujemy oraz konto bankowe.

Skąd pochodzą pieniądze na dotacje do szkoleń?

W ramach nowej perspektywy finansowej 2021-2027 na rozwój kompetencji i kwalifikacji za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych, przeznaczonych zostanie prawie 7 mld zł. Składają się na to środki z szesnastu programów regionalnych i krajowego programu Fundusze Europejskie na rzecz Rozwoju Społecznego 2021-2027.

Jakie firmy mogą otrzymać finansowanie szkoleń?

Najłatwiej dofinansowanie szkoleń z UE pozyskują firmy małe i średnie z polskim kapitałem bez powiązań właścicielskich z zagranicy. Jednak pozyskujemy środki na szkolenia również dla  samozatrudnionych i dużych przedsiębiorstw.

Jakie kwoty można pozyskać na szkolenia z UE?

Kwoty dofinasowań na rozwój pracowników są uzależnione od wielkości firmy, regionu,  w którym jest zarejestrowana i programu z jakiego korzystamy. Dobieramy program w wyniku analizy, kierując się największym prawdopodobieństwem pozyskania środków. Są to średnio kwoty oscylujące koło 10 tys. zł na osobę, a na firmę kwoty te sięgają do 200-300 tys. PLN.

Skąd wziąć dotację na szkolenia?

Instytucja do jakiej się należy zgłosić zależy od programu i regionu w jakim chcemy pozyskać środki. Instytucji jest sporo, mają swoje zasady naborów i preferencje. Dlatego najlepiej się zgłosić do nas, pomożemy z całym procesem pozyskania środków.

Jak dofinansować szkolenia menedżerskie i z umiejętności społecznych?

Wystarczy zgłosić się do nas. Na podstawie badania potrzeb i rozmowy dobierzemy oraz dopasujemy programy szkoleniowe.

Najczęściej wybierane usługi dla organizacji to:

Najczęściej wybierane usługi dla osób indywidualnych to:

Jakie firmy szkoleniowe mogą realizować szkolenia z dofinansowaniem z UE?

Tylko firmy szkoleniowe posiadające odpowiednią akredytację do przeprowadzania szkoleń finansowanych ze środków unijnych jak BizYou. Akredytacja jest zaświadczeniem o trzymaniu wysokich standardów usług szkoleniowych SUS 2. Firmy przechodzą akredytację cyklicznie, a poziom usług jest cały czas monitorowany, by zapewnić jakość i bezpieczeństwo świadczonych usług. BizYou od początku istnienia działało w oparciu o te wymagania, czego potwierdzeniem są liczne realizacje i wysoka satysfakcja uczestników.

Pobierz formularz:
FORMULARZ DLA OSÓB INDYWIDUALNYCH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O DOFINANSOWANIE
FORMULARZ DLA MŚP UBIEGAJĄCYCH SIĘ O DOFINANSOWANIE

Zgłoszenie wyślij na: bizyou@bizyou.pl