fbpx

Zdalne
Konsultacje dla menedżerów

Zdalna pomoc dla menedżerów, którzy chcą rozwiązać konkretny problem dotyczący zarządzania zespołem lub funkcji przywódczej.

Potrzeby, na jakie odpowiada usługa

Jak wzmacniać swój autorytet? Jak być wiarygodnym w swojej organizacji? Jak poprawić efektywność zespołu i swoją własną? Jak kierować swoją karierą menedżerską? Jak zmodyfikować zarządzanie w kryzysach i niestandardowych sytuacjach? Jak zarządzać ludźmi, by dawali z siebie to, co najlepsze? Jak rozwijać w sobie cechy dobrego lidera? To pytania, które zadajemy sobie będąc menedżerami.

Szukanie odpowiedzi w pojedynkę ma swoje ograniczenia. Łatwo myśleć sztampowo i zapędzić się w tzw. „kozi róg”. Perspektywa doświadczonej osoby, która spojrzy z zewnątrz na nasze wyzwania, problemy i dylematy pozwala na poszerzenie pola widzenia, a w konsekwencji trafniejsze decyzje i działania. Temu służą konsultacje menedżerskie on-line tzw. e-konsultacje dla menedżerów.

Dlaczego konsultacje zdalne dla menedżerów są ważne?

Od menedżerów oczekuje się bardzo wiele: autorytetu merytorycznego i przywódczego, przykładu, zdecydowania, siły i odwagi, odporności na stres, szybkiego uczenia się i reagowania na zmiany, aktywności na co dzień i gotowości do działania w sytuacjach kryzysowych, planowania, organizowania, inspirowania, dbałości o ludzi, ich emocje, wiedzę, efektywność, motywowania… i wielu, wielu innych umiejętności oraz cech dobrego menedżera. Katalog oczekiwań stale się zmienia i zwiększa. To ogromne wyzwanie by podołać tym wyzwaniom. Powoduje napięcia, dylematy, z którymi można sobie radzić samemu, ale mądrością jest korzystać z profesjonalnego wsparcia.

E–konsultacje to zdalna pomoc dla menedżerów, którzy chcą rozwiązać konkretny problem dotyczący zarządzania zespołem lub funkcji przywódczej: zarządzania sobą, wyboru kierunku działania, podejmowaniu decyzji, struktury i metod zarządzania. Celem zdalnych konsultacji dla menedżerów on-line jest spojrzenie na konflikty i problemy, wyzwania i cele z innej perspektywy niż dotychczas, by wypracować więcej możliwych rozwiązań, ocenić ich konsekwencje i wybrać najlepszą opcję. W następnym kroku wsparcie dla menedżera polega na zaplanowaniu konkretnych działań, najskuteczniejszych komunikatów, które pozwolą wdrożyć niezbędne zmiany. W efekcie konsultacje zdalne dla menedżerów pozwalają zabezpieczyć ryzyka biznesowe i personalne.

Jak przebiegają e-konsultacje dla menedżerów?

Wszystko zaczyna się od określenia tematu konsultacji. Po zgłoszeniu wybierasz konsultanta, który ma najbardziej adekwatną wiedzę i doświadczenie. Umawiacie się na pierwszą godzinę. Jeśli będzie potrzebny dodatkowy czas umawiacie się dopasowując czas i terminy do swoich kalendarzy. Zazwyczaj w czasie sesji definiujecie wyzwanie i pogłębiacie jego rozumienie, określacie idealne i optymalne rozwiązanie, generujecie możliwe rozwiązania, sprawdzacie krótko i długookresowe konsekwencje. Bywa jednak, że cały czas sesji wykorzystuje się na wsparcie, wzmocnienie motywacji własnej, odbudowanie sił do działania lub „poodbijanie myśli”. To też potrzebne, by nie zostawać samemu z dylematami osoby, która pełni funkcje menedżerskie.

Zalety konsultacji menedżerskich on-line:

  • Trafniejsze decyzje biznesowe i personalne
  • Zabezpieczenie ryzyk biznesowych w zmianach
  • Dobrze przemyślane rozwiązania problemów
  • Zadbanie o zadania menedżerskie na równi z dbałością o siebie
  • Zapewnienie sobie czasu i partnera do przemyślenia ważnych kwestii menedżerskich
  • Aktywne zarządzanie własną karierą menedżerską
  • Zachowanie dobrej kondycji psychicznej mimo przeszkód i licznych wyzwań i oczekiwań
  • Wybranie dyskretnej formy wsparcia
Konsultanci w czasie sesji e-konsultacji zdalnych korzystają ze struktur, które pomagają w krótki czasie przemyśleć kluczowe kwestie dla wyzwania przed którymi stoi menedżer
Konsultanci nie oceniają ale poszukują wraz z menedżerem rozwiązań korzystając z wiedzy i doświadczeń
Wypracowane rozwiązanie jest dostosowane do sytuacji menedżera, jest praktyczne i gotowe do wdrożenia
Konsultanci pozostają w kontakcie, by wspierać osobę na późniejszych etapach

Jeżeli jesteś zainteresowana/y naszą ofertą lub potrzebujesz więcej informacji zapraszamy do kontaktu.

Gwarantujemy najlepsze dopasowanie oferty do Twoich potrzeb.

Umów spotkanie on-line lub kontakt telefoniczny z naszym ekspertem.

Skontaktuj się z nami!

Produkty powiązane