fbpx

Zdalny
Development Center

Pozwala określić punkt startu i plan rozwoju, stawić czoła nowym wyzwaniom, stanowiskom w procesie rekrutacji, sukcesji, zmianach obowiązków.

Kiedy użyć Development Center Online (AC Online)?

Świat nas zaskakuje. Kompetencje przyszłości w mgnieniu oka stają się kompetencjami teraźniejszości. Zarówno pracownicy jak i menedżerowie potrzebują uczyć się i oduczać w bardzo dynamicznym tempie. Praca zdalna, praca na odległość, liczne zmiany, zaskakujące zdarzenia to elementy nowej rzeczywistości, w której działamy. Każdego dnia pojawia się w Polsce 3 mln informacji, a połowiczny rozpad wiedzy w większości branż to 3,5 roku.

Dlatego właśnie potrzebujemy trafnie wybierać, czego się uczyć, na co postawić w rozwoju pracowników, menedżerów i organizacyjnych talentów. Nie ma szans by każdego wymagać wszystkiego. Development Center pozwala określić punkt startu i plan rozwoju, który pozwoli pracownikom, menedżerom i talentom stawić czoła nowym wyzwaniom, stanowiskom w procesie rekrutacji, sukcesji, zmianach obowiązków.

Jak uruchomić działania rozwojowe w organizacji?

Zdalny proces DC jest potrzebny w sytuacjach planowania rozwoju osób i zespołów działających zdalnie, hybrydowo. Również wtedy, gdy nie chcemy rezygnować z działań rozwojowych, a działania bezpośrednie są niemożliwe lub zbyt drogie. Znana jest z podwyższonej trafności w porównaniu z tradycyjnymi metodami. Pomaga pokonać niechęć do wysiłków rozwojowych, gdyż uświadamia zarówno zasoby jak i brakujące elementy niezbędne do osiągnięcia sukcesu.

Jeśli chcesz:

– zapewnić sukces w nowych wyzwaniach

– dostarczyć kompleksowej i zobiektywizowanej informacji zwrotnej pracownikom i menedżerom,

– wesprzeć ich w planowaniu kariery w organizacji

– przyspieszyć pozytywne efekty uczenia,

– w praktyczny sposób zakomunikować oczekiwania dotyczące standardów i oczekiwanych kwalifikacji, wartości i postaw,

– stworzyć rzetelny i dopasowany plan szkoleń, coachingów i mentoringu,

– uruchomić motywację ludzi do zmian i rozwoju,

– dać szansę na rozwój utalentowanym osobom,

– powierzyć rozwój organizacyjny najlepszym ludziom

… development center BizYou jest dla Ciebie.

Czym jest DC?

To jedno z narzędzi służących do weryfikacji potencjału pracownika oraz oceny jego kompetencji zawodowych. Postaw na to rozwiązanie, jeśli zależy Ci na rzetelnym sprawdzeniu realnych umiejętności zatrudnianych osób oraz zaplanowaniu ścieżki ich rozwoju. Dzięki Development Center zyskujesz wiedzę dotyczącą poziomu funkcjonowania pracownika, niezależnie od stanowiska, jakie obejmuje – ocena kompetencji może dotyczyć zarówno wykonawców, jak i osób na stanowiskach kierowniczych. Metoda weryfikacji jest każdorazowo optymalizowana zgodnie z branżą, w jakiej działa Twoja firma oraz celem, jaki jest stawiany przed danym pracownikiem.

Development Center – na czym polega?

Development Center to metoda pomiaru pożądanych postaw i umiejętności przy pracy z wykorzystaniem bezpośrednich interakcji w sieci. Uczestnik przez kilka godzin realizuje zadania symulujące pracę. Są to zadania indywidualne, w parach oraz grupowe. Oddają one charakter wyzwań, z którymi menedżer czy pracownik będzie się mierzył w przyszłości. Widać wtedy wyraźnie i z wyprzedzeniem, jakie zasoby już ma, a czego potrzebuje się nauczyć. Realizacja zadań przez poszczególne osoby obserwowana jest przez przeszkolonych i doświadczonych asesorów. Opisują oni w raporcie zachowania, bazując na faktach, by wskazać uczestnikowi nowe możliwości. Następnie Uczestnik i asesor spotykają się, by w rozmowie coachingowej wydobyć potencjał danej osoby i zaplanować dalsze kroki rozwojowe. W przypadku grupowych DC Online powstaje raport omawiany z przełożonymi zawierający wskazówki rozwojowe dla całego zespołu z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb. Menedżerowie i HR wiedzą wtedy jak przyspieszać i wspierać proces rozwojowy. Zespół BizYou dostarcza spojrzenie z zewnątrz, wzmacnia rozumienie sytuacji zespołu i pomaga budować zdrowe środowisko rozwojowe, udziela indywidualnego wsparcia.

Mocne strony Development Center

Co wyróżnia zdalny Development Center? Przede wszystkim to, że ocena kompetencji pracownika dotyczy przede wszystkim jego umiejętności radzenia sobie w warunkach pracy zdalnej. Weryfikowana jest wydajność i efektywność realizowania obowiązków poza biurem – wiąże się to z koniecznością sprawdzenia między innymi takich aspektów, jak:

Wynikiem sprawnie i poprawnie przeprowadzonej oceny kompetencji i potencjału pracownika jest stworzenie indywidualnego planu jego rozwoju – może on obejmować szkolenia i kursy, pracę z mentorem, coaching, a także wsparcie przełożonych w wybranych zakresach. Taki plan zawsze tworzony jest we współpracy z pracownikiem.

Kiedy development center on-line?

Development Center jest zawsze dobrym startem kolejnego etapu w rozwoju ludzi i organizacji. Zaczynamy od wyboru kompetencji na dziś i jutro, patrząc na naszą strategię biznesową. Dobieramy zadania symulujące nową rzeczywistość i startujemy z pomiarem. Dzięki temu jesteśmy w stanie zaplanować skąd zaczyna pracownik swój rozwój. Możemy też postawić realistyczne oczekiwania rozwojowe. W efekcie pokazuje jak wspierać w rozwoju naszych menedżerów i pracowników na co dzień i jak pomóc im dokonywać skoków rozwojowych przy awansach oraz zmianach ról w organizacjach.

Dlaczego development center on-line sprawdzi się lepiej?

AC/DC słyną z wysokiej trafności pomiaru. Pozwalają zobiektywizować ocenę kompetencji pracowników i menedżerów. Zasadą developmentów grupowych i indywidualnych jest symulacja zadań związanych bezpośrednio lub pośrednio z pracą. Dziś, gdy dużo pracy odbywa się on-line, zdalnie, na odległość nawet jeśli pracujemy w tym samym biurze, warto sprawdzać umiejętności właśnie w taki sposób. Zobaczymy wtedy rzeczywistą skuteczność komunikacji, współpracy, samoorganizacji, planowania oraz zarządzania zespołem.

Dla kogo AC/DC on-line?

DC Online służy menedżerom i HR-owcom zespołów i jednostek, które stoją przed istotnymi wyzwaniami. Takimi, które będą wymagać profesjonalizmu, zmiany metody działania, dopasowania do nowej sytuacji. W sytuacjach, gdy mamy wątpliwości czy aktualna wiedza, umiejętności i podejście wystarczą by osiągnąć cel. Dla Uczestników to próba zmierzenia się „na sucho” i bez konsekwencji z przyszłymi zadaniami. To okazja by przemyśleć swoją strategię działania. DC pozwala zaplanować sukces w nowej, przyszłej roli lub sytuacji. Organizacje minimalizują ryzyko porażki, a Uczestnicy maksymalizują korzyści rozwojowe.

Korzyści i zalety e⁠–⁠development center

  • Zobiektywizowanie decyzji personalnych i zwiększenie poczucia fair play m.in. procesach sukcesji i rekrutacji
  • Sprawdzenie kluczowych kompetencji ważnych na dziś i na przyszłość
  • Wzmacnianie motywacji do rozwoju kompetencji dzięki sesjom coachingowo-feedbackowych w ramach m.in. programów talentowych i rozwoju kompetencji menedżerskich
  • Indywidualizacja podejścia w rozwoju ludzi oraz zespołów menedżerskich
  • Przygotowanie ambitnych i realistycznych planów rozwoju kompetencji w organizacji
  • Zaangażowanie pracowników w rozwój organizacji poprzez rozwój postaw i umiejętności
W 2021 r. usługa Assessment i Development Center Online została nagrodzona Medalem Europejskim. To prestiżowe wyróżnienie przyznawane firmom, które świadczą wysokiej jakości usługi.
Wysoka trafność badania kompetencji dzięki kontekstowi pracy zdalnej, czyli dominującej formy współpracy (wymiana maili, spotkania on-line
Uwzględnienie psychologicznych predyspozycji do pracy zdalnej takich jak automotywacja oraz efektywność własna w działaniu.
To wydarzenie rozwojowe – dynamiczne, skłaniające do refleksji, mobilizujące do zmiany w codziennych zachowaniach
Możliwość szybkiego uzupełnienia kompetencji programami rozwojowymi: PEP, DeEdu, SIG
Możliwość uzyskania certyfikatu pracy zdalnej potwierdzającej umiejętności oraz warunki techniczne i lokalowe

Jeżeli jesteś zainteresowana/y naszą ofertą lub potrzebujesz więcej informacji zapraszamy do kontaktu.

Gwarantujemy najlepsze dopasowanie oferty do Twoich potrzeb.

Umów spotkanie on-line lub kontakt telefoniczny z naszym ekspertem.

Skontaktuj się z nami!

Produkty powiązane