Zdobądź przewagę, dzięki ludziom Zadaj nam pytanie

Zdalny
Development Center

Zdalny Development Center pozwala określić punkt startu i plan rozwoju, stawić czoła nowym wyzwaniom, stanowiskom w procesie rekrutacji, sukcesji, zmianach obowiązków.

Kiedy użyć Development Center Online (DC Online)?

Świat nas zaskakuje. Kompetencje przyszłości w mgnieniu oka stają się kompetencjami teraźniejszości. Zarówno pracownicy, jak i menedżerowie potrzebują uczyć się i oduczać w bardzo dynamicznym tempie. Praca zdalna, praca na odległość, liczne zmiany, zaskakujące zdarzenia to elementy nowej rzeczywistości, w której działamy. Każdego dnia pojawia się w Polsce 3 mln informacji, a połowiczny rozpad wiedzy w większości branż to 3,5 roku. Dlatego właśnie potrzebujemy trafnie wybierać czego się uczyć, na co postawić w rozwoju pracowników, menedżerów i organizacyjnych talentów. Nie ma szans by od każdego wymagać wszystkiego. Development Center, w tym Zdalny Development Center określają punkt startu i plan rozwoju, który pozwoli pracownikom, menedżerom i talentom stawić czoła nowym wyzwaniom, stanowiskom w procesie rekrutacji, sukcesji, zmianach obowiązków.

Jak zaplanować rozwój w organizacji?

Zdalny proces DC jest potrzebny do tego, by przygotować plan rozwoju osób i zespołów działających zdalnie, hybrydowo. Również wtedy, gdy nie chcemy rezygnować z działań rozwojowych, a działania bezpośrednie są niemożliwe lub zbyt drogie. Development Center online znany jest z podwyższonej trafności w porównaniu z tradycyjnymi metodami. Badanie DC pomaga pokonać niechęć do wysiłków rozwojowych, gdyż uświadamia zarówno zasoby jak i brakujące elementy niezbędne do osiągnięcia sukcesu.

Jeśli chcesz:

 • zapewnić sukces w nowych wyzwaniach,
 • dostarczyć kompleksowej i zobiektywizowanej informacji zwrotnej pracownikom i menedżerom,
 • wesprzeć w planowaniu kariery w organizacji,
 • przyspieszyć pozytywne efekty uczenia,
 • w praktyczny sposób zakomunikować oczekiwania dotyczące standardów, kwalifikacji, wartości i postaw,
 • stworzyć rzetelny i dopasowany plan szkoleń, coachingów i mentoringu,
 • uruchomić motywację ludzi do zmian i rozwoju,
 • dać szansę na rozwój utalentowanym osobom,
 • powierzyć rozwój organizacyjny najlepszym ludziom,

… Development Center BizYou jest dla Ciebie.

Czym jest badanie Development Center?

To jedno z narzędzi służących do weryfikacji potencjału pracownika oraz oceny jego kompetencji zawodowych.
Postaw na to rozwiązanie, jeśli zależy Ci na rzetelnym sprawdzeniu realnych umiejętności zatrudnianych osób oraz chcesz odpowiednio zaplanować obszary rozwojowe pracownika. Dzięki Development Center zyskujesz wiedzę dotyczącą poziomu funkcjonowania pracownika, niezależnie od stanowiska jakie obejmuje. Ocena kompetencji może dotyczyć zarówno wykonawców, jak i osób na stanowiskach kierowniczych. Metoda weryfikacji rozwoju kompetencji pracownika jest każdorazowo optymalizowana zgodnie z branżą, w jakiej działa Twoja firma oraz celem, jaki jest stawiany przed danym pracownikiem. Wspomaga także proces rekrutacyjny.

Na czym polega ocena kompetencji Development Center?

Zdalny Development Center to metoda pomiaru pożądanych postaw i umiejętności przy pracy z wykorzystaniem bezpośrednich interakcji w sieci. Uczestnik w trakcie sesji przez kilka godzin realizuje zadania symulujące pracę. Są to zadania indywidualne, w parach oraz grupowe. Oddają one charakter wyzwań, z którymi menedżer czy pracownik będzie się mierzył w przyszłości. Widać wtedy wyraźnie i z wyprzedzeniem, jakie zasoby już ma, a czego potrzebuje się nauczyć. Development Center pozwala na określenie mocnych stron potencjalnego pracownika. Realizacja zadań przez poszczególne osoby obserwowana jest przez przeszkolonych, doświadczonych i wykwalifikowanych asesorów. Opisują oni w raporcie zachowania, bazując na faktach, by wskazać Uczestnikowi nowe możliwości. Następnie Uczestnik i asesor spotykają się, by w rozmowie coachingowej wydobyć potencjał danej osoby i zaplanować dalsze kroki rozwojowe. W przypadku grupowych badań DC Online powstaje raport omawiany z przełożonymi zawierający wskazówki rozwojowe dla całego zespołu z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb. Menedżerowie i HR wiedzą wtedy jak przyspieszać i wspierać wielowymiarowy proces rozwojowy. Zespół BizYou dostarcza spojrzenia z zewnątrz, wzmacnia rozumienie sytuacji zespołu i pomaga budować zdrowe środowisko rozwojowe, udzielając indywidualnego wsparcia.

Mocne strony Development Center

Co wyróżnia zdalny Development Center? Przede wszystkim to, że ocena kompetencji pracownika dotyczy jego wiedzy i umiejętności radzenia sobie w warunkach pracy zdalnej. Weryfikowana jest wydajność i efektywność realizowania obowiązków poza biurem – wiąże się to z koniecznością sprawdzenia między innymi takich aspektów, jak:

 • sposoby organizacji czasu pracy – pracownicy wykonujący swoje zadania z domu są poddani szeregowi czynników utrudniających i rozpraszających. Warto ocenić, jak sobie z nimi radzą oraz określić, czy potrzebne są ewentualne szkolenia poprawiające ich kompetencje w tym zakresie,
 • umiejętność komunikowania się ze współpracownikami oraz podwładnymi, jeśli Development Center dotyczy osób na stanowiskach kierowniczych – zarządzanie zasobami ludzkimi w formie zdalnej to znacznie większe wyzwanie niż stacjonarnie, dlatego badanie DC weryfikuje skuteczność komunikacji oraz ocenia potencjał rozwojowy pracowników w tym kierunku.

Wynikiem sprawnie i poprawnie przeprowadzonej oceny kompetencji i potencjału pracownika jest stworzenie indywidualnego planu jego rozwoju – może on obejmować szkolenia i kursy, pracę z mentorem, coaching, a także wsparcie przełożonych w wybranych zakresach. Taki plan dalszego rozwoju zawsze tworzony jest we współpracy z pracownikiem.

Kiedy Development Center on-line?

Development Center jest zawsze dobrym startem kolejnego etapu w rozwoju ludzi i organizacji. Zaczynamy od wyboru kompetencji na dziś i jutro. Dobieramy zadania symulujące nową rzeczywistość i startujemy z pomiarem. Dzięki temu jesteśmy w stanie zaplanować skąd zaczyna pracownik swój rozwój. Możemy też postawić realistyczne oczekiwania rozwojowe. W efekcie pokazuje jak wspierać w rozwoju naszych menedżerów i pracowników na co dzień i jak pomóc im dokonywać skoków rozwojowych przy awansach oraz zmianach ról w organizacjach.


Dlaczego Development Center on-line sprawdzi się lepiej?

Assessment Center i Development Center słyną z wysokiej trafności pomiaru. Pozwalają zobiektywizować ocenę kompetencji pracowników i menedżerów. Zasadą developmentów grupowych i indywidualnych jest symulacja zadań związanych bezpośrednio lub pośrednio z pracą. Dziś, gdy dużo pracy odbywa się on-line, zdalnie, na odległość, warto sprawdzać umiejętności właśnie w taki sposób. Zobaczymy wtedy rzeczywistą skuteczność komunikacji, współpracy, samoorganizacji, planowania oraz zarządzania zespołem.

Dla kogo indywidualny lub grupowy DC?

Badanie DC Online służy menedżerom i HR-owcom zespołów i jednostek, które stoją przed istotnymi wyzwaniami. Takimi, które będą wymagać profesjonalizmu, zmiany metody działania, dopasowania do nowej sytuacji. W sytuacjach, gdy mamy wątpliwości czy aktualna wiedza, umiejętności i podejście wystarczą by osiągnąć cel. Dla Uczestników to próba zmierzenia się „na sucho” i bez konsekwencji z przyszłymi zadaniami. To okazja by przemyśleć swoją strategię działania i to, w jaki sposób wykorzystywać kompetencje pracowników. Badanie DC pozwala zaplanować sukces w nowej, przyszłej roli lub sytuacji. Organizacje minimalizują ryzyko porażki, a Uczestnicy maksymalizują korzyści rozwojowe.

Przykładowa matryca kompetencji Development Center

Najczęściej badane kompetencje podczas badania DC

 • Planowanie i organizacja pracy
 • Budowanie zespołu
 • Podejmowanie decyzji
 • Komunikacja
 • Współpraca

Najczęstsze stosowane typy zadań podczas badań DC

Symulacja grupowa:

 • Dyskusja z podziałem na role
 • Zadanie zespołowe
 • Gra
 • Prezentacja przed grupą
 • Koszyk zadań
 • Zadanie indywidualne
 • Scenki:
  – z klientem,
  – dostawcą,
  – pracownikiem, współpracownikiem)

Dodatkowo:

Wywiad kompetencyjny
Testy psychometryczne normatywne

Przykładowa agenda sesji Development Center dla 6 osób przy 5 kompetencjach:

Przed Develoment Center: spotkanie asesorów – odprawa
• 2 godz
Testy łącz w DC on-line
8.00 – 9.00
Wprowadzenie
09:00 – 09:15
Dyskusja grupowa: zebranie zespołu
09:15 – 10:15
Test psychometryczny MTQ Plus/Scenka z pracownikiem
10:15 – 10:45
Przerwa
10:45 – 11:00
Scenka z pracownikiem/Test psychometryczny MTQ Plus
11:00 – 11:30
Test psychometryczny ILM72/Wywiad kompetencyjny
11:30 – 12:00
Wywiad kompetencyjny/Test psychometryczny ILM72
12:00 – 12:30
Symulacja: Spotkanie z zespołem
12:30 – 13:30
Podsumowanie
13:30 – 13:45
Bezpośrednio po DC: • 2 godz. spotkanie asesorów i kalibracja wyników
2 godz.
Do tygodnia po DC
 • Przygotowanie raportów indywidualnych
 • Indywidualne sesje coachingowo-feedbackowe – 1 – 1,5 godz. dla osoby
 • Przygotowanie raportu zbiorczego
Zespol assessorski BizYou 2

Zespół assessorski BizYou

Nasz zespół tworzą:

 • psychologowie biznesu dbający o zachowanie dużej uważności diagnostycznej oraz zbudowanie motywacji Uczestników do rozwoju,
 • menedżerowie z wieloletnim doświadczeniem dbający o osadzenie diagnozy kompetencji i potencjału w realiach biznesowych.

Nasz skład asesorski obejmuje:

 • lidera projektów AC/DC odpowiedzialny za zachowanie najwyższych standardów merytorycznych sesji diagnostycznych,
 • doświadczonych asesorów,
 • logistyka sesji odpowiedzialnego za sprawne przeprowadzenie sesji DC, w tym za: rotację Uczestników między salami przy poszczególnych zadaniach,
 • aktorów przeszkolonych do odgrywania ról w zadaniach symulacyjnych.
Medal Eupropejski AC i DC Online e1628508292351

Korzyści i zalety e⁠–⁠Development Center

 • Zobiektywizowanie decyzji personalnych i zwiększenie poczucia fair play m.in. procesach sukcesji i rekrutacji.
 • Sprawdzenie kluczowych kompetencji ważnych na dziś i na przyszłość.
 • Wzmacnianie motywacji do rozwoju kompetencji dzięki sesjom coachingowo-feedbackowych w ramach m.in. programów talentowych i rozwoju kompetencji menedżerskich.
 • Indywidualizacja podejścia w rozwoju ludzi oraz zespołów menedżerskich.
 • Przygotowanie ambitnych i realistycznych planów rozwoju kompetencji w organizacji.
 • Zaangażowanie pracowników w rozwój organizacji poprzez rozwój postaw i umiejętności.

W 2021 r. usługa Assessment Center i Development Center Online została nagrodzona Medalem Europejskim. To prestiżowe wyróżnienie przyznawane firmom, które świadczą wysokiej jakości usługi.

W BizYou realizujemy również szkolenia dla firm onlinezdalne usługi HR. M.in.:

Wysoka trafność badania kompetencji dzięki kontekstowi pracy zdalnej, czyli dominującej formy współpracy (wymiana maili, spotkania on-line)

Uwzględnienie psychologicznych predyspozycji do pracy zdalnej takich jak automotywacja oraz efektywność własna w działaniu

To wydarzenie rozwojowe – dynamiczne, skłaniające do refleksji, mobilizujące do zmiany w codziennych zachowaniach

Możliwość szybkiego uzupełnienia kompetencji programami rozwojowymi: PEP, DeEdu, SiO

Możliwość uzyskania certyfikatu pracy zdalnej potwierdzającego umiejętności oraz warunki techniczne i lokalowe

Wybrane referencje

Case studies naszych Klientów

Klient z branży energetycznej zgłosił się z potrzebą zbadania poziomu kompetencji, nad którymi grupa menadżerów pracowała przez ostatnie półtora roku w programie rozwojowym. Naszym zadaniem było zdefiniowanie najmocniejszych stron i obszarów, które wymagają dalszego rozwoju, a także stwierdzenie postępów i porównanie wyników z DC, które wykonane było ok. 2 lata wcześniej.

Przeprowadzono 12 całodziennych sesji Development Center on-line dla łącznej liczby 60 osób. Metodologia badania była tak skonstruowana, że wymaga od osób biorących w nim udział pełnego i aktywnego uczestnictwa we wszystkich jego elementach, zaś na sesjach zadaniowych wykorzystywano starannie opracowane pod potrzeby Klienta zadania, które pozwoliły zweryfikować poziom poszczególnych kompetencji. W procesie uczestniczyło łącznie 6 asesorów o wysokich kwalifikacjach. Dla każdego Uczestnika stworzono osobistą agendę elektroniczną z linkami, indywidualny raport oraz przeprowadzono indywidualne sesje informacji zwrotnej. Opracowano raport zbiorczy oraz przeprowadzono podsumowanie dla Zarządu. Przeprowadzony proces spełnił oczekiwania Klienta, ukazał pełny obraz kompetencji badanej grupy, wskazał obszary do rozwoju zarówno grupowo jak i indywidualnie, zwiększył świadomość managerów na temat ich mocnych i słabych stron oraz pozwolił podjąć dalsze kroki w kontekście organizacji pracy organizacji. Wykazał istotne postępy po programie rozwojowym.

Klient z branży budowlanej zgłosił się z potrzebą zbadania potencjału menadżerskiego wśród grupy 8 osób i przygotowania programu rozwojowego. Przeprowadzono całodzienny proces Development Center w formie stacjonarnej na zadaniach przygotowanych specjalnie dla Klienta. Zastosowano także narzędzie MTQ Plus – pomiar odporności psychicznej. W sesji wzięli udział wykwalifikowani asesorzy. Sporządzono raporty indywidualne, a także zbiorczy. Każdy Uczestnik wziął udział w indywidualnej sesji zwrotnej. Proces przyniósł oczekiwane efekty i dał Zarządowi informację na temat predyspozycji badanych osób do awansu na stanowiska menadżerskie, natomiast Uczestnicy otrzymali informację o aktualnym poziomie kompetencji i kierunkach rozwoju. W efekcie powstał dopasowany program rozwojowy dla utalentowanych osób.

Umów się na spotkanie online

cta call to action image 2
Zadzwoń!

Jeżeli jesteś zainteresowana/y naszą ofertą lub potrzebujesz więcej informacji zapraszamy do kontaktu.

Gwarantujemy najlepsze dopasowanie oferty do Twoich potrzeb.

Umów spotkanie on-line lub kontakt telefoniczny z naszym ekspertem.

Skontaktuj się z nami!

Produkty powiązane