fbpx

Zdalny
Coaching menedżerski

Coaching menedżerski to wsparcie dla lidera organizacji w realizacji celów biznesowych poprzez wzmocnienie indywidualnych zasobów Klienta. To proces poufny, oparty na zaufaniu i otwartym feedbacku. Zapewnia odnalezienie się, uzyskanie pełnej efektywności własnej i zespołu w czasie zmian i wyzwań oraz ograniczenie negatywnych skutków zarządzania: napięcia, wypalenia zawodowego, samotności „na szczycie”. Przy ograniczeniach dotyczących kontaktu społecznego realizujemy spotkania w formie zdalnej korzystając z Teams lub innego oprogramowania on-line preferowanego przez Klienta.

Na jakie potrzeby odpowiada usługa?

Dziś, gdy wszystko co braliśmy za pewnik, się zmienia. Rola menedżerów – liderów organizacji staje się kluczowa. Postawa wobec zmian i wyzwań, dylematy związane z podejmowaniem trudnych, niestandardowych decyzji, utrzymanie integralności zespołów oraz motywacji poszczególnych osób to tylko garść wyzwań menedżerskich. Badanie 4 Business&People i BCC dobitnie pokazuje ile aktywności podejmuje dziś kadra menedżerska. Każda z nich obciążona jest ryzykiem, wymaga dodatkowego wysiłku i mobilizacji. 

Bycie rzeczywistym liderem, menedżerem organizacji w świecie VUCA jest możliwe tylko dla tych, którzy oprócz kompetencji zawodowych i społecznych rozwijają te osobiste. Właściwa kombinacja postawy i umiejętności zapewniają najlepsze współdziałanie z innymi, przykład dla pracowników oraz odważne wybieranie ścieżki rozwoju dla siebie, swoich ludzi i całej organizacji.

Pracujemy w oparciu o autorski Model Perspektywy Systemowej. Dla menedżerów średniego szczebla od samego początku angażujemy w proces: Klienta (Coachee), Przełożonego i HR. Dla top menedżerów ustalamy z nim bezpośrednio wsparcie procesu coachingowego w organizacji lub świadomie z niego rezygnujemy, by zapewnić najwyższą dyskrecję.

Jak przebiega proces coachingu indywidualnego?

Rozpoczynamy od dokładnej analizy sytuacji, poznajemy postawę, kompetencje, gotowość do udziału w procesie coachingowym, a także wpływ Klienta na jego bliższe i dalsze otoczenie biznesowe.

Na etapie badania korzystamy m. in. z następujących narzędzi:

Standardowa długość procesu to między 6 a 12 sesji (spotkań indywidualnych Coachee z Coachem), odbywających się co ok. 2-3 tygodnie, gdzie każde trwa średnio 90 minut.

Podczas sesji proponujemy Coachee korzystanie z narzędzi kreatywnych, które pobudzają do poszerzania perspektywy myślenia i otwierają na nowe rozwiązania. Wpływa to pozytywnie na zaangażowanie Uczestników i finalne efekty.

Proces kończy się podsumowaniem jego efektów.

Dbamy o utrzymanie efektów coachingu po jego zakończeniu.

Kiedy i dla kogo indywidualny coaching menedżerski on-line?

 • Coaching zmian strategicznych (Strategic change coaching) – dedykowany Członkom Zarządu i najwyższym rangą Menedżerom. Koncentruje się na procesie wdrażania zmian organizacyjnych, fuzji, restrukturyzacji, trudnych procesów wewnątrz-organizacyjnych, zmianie kultury, formułowaniu wizji, strategii działania i kierunków dalszego rozwoju organizacji.
 • Coaching zaawansowanego przywództwa (Executive coaching) – dedykowany Członkom Zarządu i najwyższym rangą Menedżerom. Koncentruje się na zwiększeniu skuteczności realizacji krótko i długoterminowych celów organizacji, analizie wpływu lidera, zrozumieniu przez niego kluczowych ról menedżerskich i wdrożeniu standardu efektywnych zachowań przywódczych.
 • Coaching umiejętności menedżerskich (Managerial coaching) – dedykowany Menedżerom średniego szczebla zarządzania oraz awansowanym na stanowisko menedżerskie. Koncentruje się na rozwoju stylu zarządzania, umiejętności menedżerskich (komunikacja, delegowanie, motywowanie, monitorowanie, przekazywanie konstruktywnej informacji zwrotnej), podejmowaniu decyzji, budowaniu wizerunku, refleksji nad swoim działaniem, zespołem, otoczeniem biznesowym i ważnymi dla siebie sferami życia.
 • Coaching pewności siebie – siły i odporności psychicznej (Confidence coaching) – dedykowany Menedżerom i pracownikom o wysokim potencjale (HiPo, Talenty). Koncentruje się na wzmocnieniu wiary w siebie, zarządzaniu emocjami, wypracowaniu postawy sprzyjającej podejmowaniu nowych wyzwań, odważnym działaniu, asertywności, radzeniu sobie z krytyką i efektywnym funkcjonowaniu w relacjach interpersonalnych.
 • Coaching kariery (Career coaching) – dedykowany Menedżerom i pracownikom o wysokim potencjale (HiPo, Talenty). Koncentruje się na rozwoju zawodowym, poszerzeniu świadomości i zaplanowaniu dalszej ścieżki kariery.

Zasady coachingu menedżerskiego:

 • Bazowanie na zasobach Klienta poprzez ich wzmacnianie w kontekście celów i wyzwań,
 • Cele rozwoju wyznacza Klient, coach wspiera ich osiągnięcie,
 • Poufność procesu,
 • Otwarty feedback.

Zalety e-coachingu menedżerskiego

 • Coaching menedżerski w odróżnieniu od szkoleń czy konsultacji buduje postawę w oparciu o mocne strony, cechy Klienta, co bardziej osadza go w sobie, wzmacnia pewność siebie w działaniu.
 • Coaching indywidualny dla menedżera bazuje na jego własnej sytuacji, celach, wyzwaniach, problemach. Jest w pełni dopasowany do potrzeb, a scenariusz spotkań ustala sam zainteresowany.
 • Indywidualny coaching menedżerski daje możliwość spojrzenia na siebie w kontekście wyzwań osobistych i biznesowych z nowych, pomijanych dotychczas perspektyw. Szersze spojrzenie i wybór najbardziej odpowiedniego rozwiązania w wieloaspektowych wyzwaniach to efekty uzyskiwane w coachingu.
Dyskretna forma „odbijania myśli”, by podejmować najlepsze decyzje w odpowiednim czasie dopasowane do osoby, która będzie za nie odpowiedzialna.
Perspektywa systemowa pozwala odnaleźć się nie tylko w sytuacji biznesowej ale i w relacjach, które determinują długookresową skuteczność w działaniu.

Jeżeli jesteś zainteresowana/y naszą ofertą lub potrzebujesz więcej informacji zapraszamy do kontaktu.

Gwarantujemy najlepsze dopasowanie oferty do Twoich potrzeb.

Umów spotkanie on-line lub kontakt telefoniczny z naszym ekspertem.

Skontaktuj się z nami!

Produkty powiązane