Zdobądź przewagę, dzięki ludziom Zadaj nam pytanie

Zdalny
Coaching menedżerski

Coaching menedżerski online to wsparcie dla lidera organizacji w realizacji celów biznesowych poprzez wzmocnienie indywidualnych zasobów Klienta. To proces poufny, oparty na zaufaniu i otwartym feedbacku. Zapewnia odnalezienie się, uzyskanie pełnej efektywności własnej i zespołu w czasie zmian i wyzwań oraz ograniczenie negatywnych skutków zarządzania: napięcia, wypalenia zawodowego, samotności „na szczycie”. Przy ograniczeniach dotyczących kontaktu społecznego realizujemy spotkania w formie zdalnej korzystając z Teams lub innego oprogramowania on-line preferowanego przez Klienta.

Czym jest coaching menedżerski online?

Coaching online menedżerski to wsparcie w realizacji celów zawodowych i biznesowych w zgodzie ze sobą. Największą skuteczność osiągamy wtedy, gdy uwzględniamy nasze potrzeby, wartości i zasoby. Tracimy napęd, gdy nasze cele rozmijają się z tym, co dla nas istotne. Coaching dla menedżerów pomaga dokonywać zmian w działaniach zawodowych tak, by utrzymać energię, satysfakcję i skuteczność w działaniu.


Dla kogo jest zdalny coaching menadżerski?

Coaching przez Internet jest wskazany dla menedżerów i osób przygotowujących się do roli kierowniczej, ale nie dla wszystkich. Może być on pomocny głównie wtedy, gdy odczuwalna jest potrzeba zmiany. Determinacja do pozytywnej transformacji swojej kariery, metod działania, strategii czy filozofii działania jest niezbędna dla rzeczywistej zmiany i płynącej z niej korzyści i satysfakcji.


Jakie korzyści daje?

 • Pomaga zaplanować zmiany.
 • Wspiera w pokonywaniu przeszkód na drodze do celu.
 • Dopasowuje metody do nas, by łatwiej było nam zrealizować wyzwania.
 • Uczy autorefleksji.
 • Wzmacnia mocne strony i rozwija samoświadomość, która pozwala podejmować trafniejsze i satysfakcjonujące decyzje.

Najczęstsze tematy:

 • Przeprowadzenie organizacji przez zmianę.
 • Przygotowanie się do awansu lub nowej roli.
 • Trudności w zarządzaniu zespołem.
 • Rozwój kompetencji przywódczych i zarządczych w aktualnej roli.
 • Balans praca – życie prywatne.

 


Co wyróżnia coaching menedżerski BizYou?

 • Perspektywa systemowa – Wiele zmian nie udaje się, bo nie uwzględniamy w nich naszego otoczenia: kultury organizacyjnej, szefa, zespołu, najbliższych. Coaching online menedżerski BizYou zwraca uwagę, by zmiany były ekologiczne i zyskiwały wsparcie otoczenia.
 • Rzetelna diagnoza – Skraca proces coachingu dla liderów, ponieważ szybciej pozwala rozpoznać zasoby i sytuację osoby, zaplanować trafne działania i zwiększyć samoświadomość Uczestnika. Cele rozwojowe stawiane są na pewnym gruncie naszych talentów, umiejętności.
 • Życzliwe towarzyszenie – Coach nie jest od oceny, ale akceptacji i prowadzenia w świat nowych możliwości. Niezależnie od poziomu trudności otrzymasz solidne wsparcie i sposoby wyjścia z sytuacji, z których wybiera się to co najlepsze dla siebie.
 • Mobilizacja – Często wiele rzeczy, celów nas rozprasza. Nasz coach ma za zadanie pomóc utrzymać się na kursie, realizować plan rozwojowy, mimo przeszkód.

Klienci coachingu menedżerskiego BizYou

Na swoim koncie mamy kilka tysięcy godzin coachingowych.
Pracowaliśmy m.in. dla menedżerów takich organizacji jak:

Sephora,
Jeronimo Martins,
Astra Zeneca,
Santander,
Skanska,
L’Oreal,
Mc Kinsey,
Peter-Lacke,
Polkomtel i wielu innych.

Gwarancja skuteczności coaching BizYou

Gwarancję stanowi metodyka BizYou, przygotowanie coacha oraz zaangażowanie Uczestnika.

Coaching zabezpiecza realizację celów biznesowych, dlatego nie warto zwlekać z umówieniem się na sesję zero.
Przed sesją otrzymasz wstępną ofertę, a po decyzji ostateczną, która zawiera konkretną liczbę sesji oraz narzędzia diagnostyczne zwiększające skuteczność coachingu.

Zobacz również opinie o nas i otrzymane referencje

Jak przebiega proces coachingu indywidualnego dla liderów?

Coaching biznesowy online rozpoczynamy od sesji zero – to spotkanie, na którym poznajesz coacha lub coachów i wybierasz osobę, z którą chcesz pracować nad swoim wyzwaniem. To taki test coachingu menedżerskiego. Zarekomendujemy Ci osobę najbardziej adekwatną doświadczeniem, ale ostatecznie Uczestnik podejmuje decyzję. Na tej sesji coach przedstawi siebie i swój styl pracy oraz standard BizYou. Uczestnik nakreśla swoje wyzwania. Obie strony sprawdzają, czy będą w stanie efektywnie ze sobą pracować. Na sesji zero coach rekomenduje diagnozę, która pozwoli przyspieszyć proces i właściwie postawić cel rozwojowy.

Coaching indywidualny rozpoczynamy od dokładnej analizy sytuacji, poznajemy postawę, kompetencje, gotowość do udziału w procesie coachingowym, a także wpływ Klienta na jego bliższe i dalsze otoczenie biznesowe.

Na etapie badania korzystamy m. in. z następujących narzędzi:

Test ILM72 weryfikującego styl przywódczy
Test MTQ48 określającego poziom siły i odporności psychicznej
Overview 360 diagnozującego ważne kompetencje menedżerskie
Development Center

Na pierwszej sesji coachingu dla menedżerów analizuje się sytuację i wyniki diagnozy, by na koniec postawić cel i ustalić kryteria sukcesu coachingu. Uwzględniamy potrzeby otoczenia. Czasami na części tej sesji jest obecny przełożony/współpracownik/HR business partner, by pokazać swoją perspektywę i potrzeby organizacji. Jednak cel indywidualnego coachingu to ostatecznie decyzja Uczestnika.

W oparciu o diagnozę i cel coach opracowuje plan rozwoju. Szkicuje mapę dojścia do celu i tematykę sesji. W oparciu o nią będzie proponował działania, jednak cały czas będzie to propozycja. Uczestnik może modyfikować plan, by w pełni korzystać z sytuacji zawodowych do rozwoju.

Między kolejnymi sesjami coachingu przez Internet po uzgodnieniu z Uczestnikiem coach może sprawdzić postępy obserwowalne wśród współpracowników. To działanie służy zachowaniu spójności między potrzebami Uczestnika a jego otoczeniem.

Podczas sesji proponujemy Coachee korzystanie z narzędzi kreatywnych, które pobudzają do poszerzania perspektywy myślenia i otwierają na nowe rozwiązania. Wpływa to pozytywnie na zaangażowanie Uczestników i ostateczne efekty.

W czasie coachingu menedżerskiego odbywa się od 6-10 sesji. Sesje trwają do 1,5 godziny. Ostatnia sesja służy podsumowaniu w odniesieniu do celu oraz naszkicowaniem działania po jego zakończeniu. Uczestnik i coach przygotowują wspólnie dokument podsumowania w odniesieniu do planu.

Dbamy o utrzymanie efektów coachingu menedżerskiego po jego zakończeniu.Kiedy i dla kogo indywidualny coaching menedżerski on-line?

 • Coaching zmian strategicznych (Strategic change coaching) – dedykowany Członkom Zarządu i najwyższym rangą Menedżerom. Koncentruje się na procesie wdrażania zmian organizacyjnych, fuzji, restrukturyzacji, trudnych procesów wewnątrz-organizacyjnych, zmianie kultury, formułowaniu wizji, strategii działania i kierunków dalszego rozwoju organizacji.
 • Coaching zaawansowanego przywództwa (Executive coaching) – dedykowany Członkom Zarządu i najwyższym rangą Menedżerom. Koncentruje się na zwiększeniu skuteczności realizacji krótko i długoterminowych celów organizacji, analizie wpływu lidera, zrozumieniu przez niego kluczowych ról menedżerskich i wdrożeniu standardu efektywnych zachowań przywódczych.
 • Coaching umiejętności menadżerskich (Managerial coaching) – dedykowany stanowiskom średniego szczebla zarządzania oraz awansowanym na stanowisko menedżerskie. Koncentruje się na rozwoju stylu zarządzania, umiejętnościach menedżera (komunikacja, delegowanie, motywowanie, monitorowanie, przekazywanie konstruktywnej informacji zwrotnej), podejmowaniu decyzji, budowaniu wizerunku, refleksji nad swoim działaniem, zespołem, otoczeniem biznesowym i ważnymi dla siebie sferami życia.
 • Coaching pewności siebie – siły i odporności psychicznej (Confidence coaching) – dedykowany Menedżerom i pracownikom o wysokim potencjale (HiPo, Talenty). Koncentruje się na wzmocnieniu wiary w siebie, zarządzaniu emocjami, wypracowaniu postawy sprzyjającej podejmowaniu nowych wyzwań, odważnym działaniu, asertywności, radzeniu sobie z krytyką i efektywnym funkcjonowaniu w relacjach interpersonalnych.
 • Coaching kariery (Career coaching) – dedykowany Menedżerom i pracownikom o wysokim potencjale (HiPo, Talenty). Koncentruje się na rozwoju zawodowym, poszerzeniu świadomości i zaplanowaniu dalszej ścieżki kariery.


Najlepsi coachowie

Wybierz swojego coacha i umów się na niezobowiązującą sesję coachingową „0” w cenie 5 zł + opłata dystrybucyjna.

Coaching realizują osoby doświadczone zawodowo, posiadający własne sukcesy menedżerskie przeszkolone w wielu metodach coachingowych. Mają doświadczenie w doradztwie zawodowym i biznesowym. Dzięki temu mają orientację z jaką rzeczywistością się mierzysz. Spotykają na swojej drodze menedżerów z różnych szczebli i branż i cały czas wzbogacają swoje biznesowe perspektywy.

Coaching menedżerski podlega superwizji Katarzyny Lorenc – Prezes firmy.

kasia

Katarzyna Lorenc

Dla kogo będzie dobrym coachem?

Katarzyna jest najlepszą partnerką dla top menedżerów oraz właścicieli i sukcesorów w firmach prywatnych. To coach dla tych, którzy są gotowi do zmian i chcą się do nich dobrze przygotować. Dobrze pracuje się z Katarzyną zarówno tym, którzy mają cele biznesowe, jak i tym, którzy chcą spojrzeć głębiej lub szerzej na swoją role zawodową by zwiększyć skuteczność lub satysfakcję z pracy. W pracy możesz liczyć na prowokacje i komunikację wprost. Katarzyna z uwagi na swoje obowiązki biznesowe prowadzi maksymalnie dwa procesy coachingowe w tym samym czasie.

Doświadczenie i wykształcenie

Z wykształcenia ekonomistka o specjalizacji w polityce gospodarczej i strategii przedsiębiorczości. Certyfikacja coachingowa ICC z 2004 i doświadczenie kilkudziesięciu procesów coachingowych. Master trainer dla coachów I trenerów odporności psychicznej oraz przywództwa. Od 2001 roku zarządza zespołami i firmami. Jest równocześnie wiceprezesem Business Centre Club i wicekanclerzem Loży Warszawskiej klubu, a także ekspertem ds. rynku pracy i efektywności zarządzania, przewodniczącą kapituł Konkursu “Pracownik Roku”. Reprezentuje przedsiębiorców w Radzie Dialogu Społecznego i Wojewódzkiej Radzie Rynku Pracy. Dlatego jest na bieżąco z wyzwaniami i problemami menedżerów i właścicieli przedsiębiorstw.

zespol dorota

Dorota Malczewska

Dla kogo będzie dobrym coachem?

Dorota jest dobrym towarzyszem dla menedżerów średniego szczebla i zarządów oraz właścicieli małych firm. To coach dla tych, którzy potrzebują silnego partnera do wzmocnienia swoich wyników menedżerskich oraz kompetencji liderskich. Pracuje na konkrecie. Pomaga zajrzeć w głąb, by zbudować solidną postawę na zewnątrz. Uczestnicy bardzo chwalą zaangażowanie Doroty oraz jej siłę motywowania oraz perswazji. Uważność Doroty jest legendarna jak również umiejętność dawania informacji zwrotnej.

Doświadczenie i wykształcenie

Dorota studiowała resocjalizację i coś w tym jest, bo w coachingu nawraca często na dobre tory każdego potrzebującego. Od tego czasu ukończyła również zarządzanie zasobami ludzkimi oraz rozwija techniki coachingowe i terapeutyczne (terapia skoncentrowana na rozwiązaniach, racjonalna terapia zachowań i wiele innych) narzędzia dające rezultaty w pracy nad swoją postawą menedżerską, kompetencjami ale również lękami i innymi niekiełznanymi emocjami. Na co dzień zarządza programami rozwojowymi BIZYOU dla kadry menedżerskiej oraz prowadzi swój zespół. Dlatego jest na bieżąco z dylematami i wyzwaniami liderów w firmach. Posiada ponad 10 lat doświadczenia biznesowego we wspieraniu rozwoju pracowników oraz zarządzaniu i budowaniu zespołów sprzedażowych. Jest certyfikowanym trenerem i coachem pomiaru i rozwoju odporności psychicznej oraz przywództwa.


Anna Liszewska scaled

Anna Liszewska

Dla kogo będzie dobrym coachem?

Ania zna doskonale rzeczywistość dużych organizacji. Zarówno jej liderów, jak i ekspertów oraz utalentowanych pracowników. Jest nieoceniona we wspieraniu osób w znajdowaniu swojej roli w firmie oraz łączenia swoich potrzeb i talentów z wyzwaniami organizacyjnymi. Uczestnicy niezależnie od szczebla w organizacji oraz wieku cenią delikatne, ale z drugiej strony bardzo konsekwentne podejście do osiągania założonych celów.

Doświadczenie i wykształcenie

Ukończyła studia magisterskie z dziedziny psychologii oraz szkołę coachingu. Od ponad 10 lat wspiera w rozwoju osoby indywidualne i organizacje, których potrzeby poznała zarówno z perspektywy zewnętrznego konsultanta, jak i członka wewnętrznego działu HR. Stąd tak dobrze zna wymagania względem kluczowych osób. Na co dzień wspiera osoby rozwijające swój potencjał pracowniczy i managerski. Jako trener i coach specjalizuje się w pracy wzmacniającej umiejętności miękkie i radzenie sobie z szeroko rozumianymi wyzwaniami. Wiedzę z zakresu HR zdobywała podczas studiów podyplomowych „Zarządzanie Zasobami Pracy” oraz kursów realizowanych w ramach Josh Bersin Academy (People Analytics, HR In The Age Of IA, Agile Learning Organization). Jest certyfikowanym trenerem i coachem pomiaru i rozwoju odporności psychicznej oraz przywództwa. Pracuje również jako wykładowca akademicki.


zespol kinga

Kinga Badowska

Dla kogo będzie dobrym coachem?

Kinga doskonale rozumie jak wyzwania biznesowe przekładają się na odpowiedzialności liderów oraz tego jak ich realizacja wynika z kompetencji i postawy. Jak mało kto, wie jak budować procesy personalne w małych, średnich i dużych firmach. Będzie najlepszym partnerem dla menedżerów, którym zależy na efektywności pracy własnej i zespołowej. Jako ekspert ds. HR doradza menadżerom jak rozwijać siebie i swoje zespoły aby korzystać z potencjału wszystkich jego członków. Wierzy, że każdy może być mistrzem – najważniejsze to poznawać siebie i chcieć. Szybko diagnozuje te obszary, które przyniosą osobie największe korzyści w pracy menedżerskiej. Ze współpracy z Kingą najbardziej zadowolone są osoby potrzebujące uporządkowania i struktury oraz odnalezienia się w nowych okolicznościach.

Doświadczenie i wykształcenie

Ukończyła Psychologię na kierunku Psychologia Społeczna, szkolenia i coaching na studiach podyplomowych. Posiada 20-letnie doświadczenie w pracy Doradcy Zawodowego i Trenera. Zna bardzo dobrze obszar diagnozowania kompetencji zawodowych z wykorzystaniem narzędzi diagnostycznych (testy psychologiczne, kwestionariusze preferencji zawodowych). Jest certyfikowanym trenerem i coachem pomiaru i rozwoju odporności psychicznej oraz przywództwa. Pracowała z różnymi grupami co nauczyło ją dostosowania przekazywanych treści do potrzeb, możliwości i oczekiwań uczestników. Zespoły pod opieką Kingi notują radykalne wzrosty satysfakcji i zaangażowania.

Medal Europejski

Zalety coachingu menedżerskiego

 • W odróżnieniu od szkoleń czy konsultacji, coaching menedżerski buduje postawę w oparciu o mocne strony, cechy Klienta, co bardziej osadza go w sobie i wzmacnia pewność siebie w działaniu.
 • Coaching indywidualny dla menedżera bazuje na jego własnej sytuacji, celach, wyzwaniach, problemach. Jest w pełni dopasowany do potrzeb, a scenariusz spotkań ustala sam zainteresowany.
 • Coaching indywidualny online daje możliwość spojrzenia na siebie w kontekście wyzwań osobistych i biznesowych z nowych, pomijanych dotychczas perspektyw. Szersze spojrzenie i wybór najbardziej odpowiedniego rozwiązania w wieloaspektowych wyzwaniach to efekty uzyskiwane podczas sesji.

Usługa Coaching menedżerski została nagrodzona Medalem Europejskim. To prestiżowe wyróżnienie przyznawane firmom, które świadczą wysokiej jakości usługi.

W BizYou stawiamy na rozwój nie tylko w ramach coachingu. Dużo możliwości dają szkolenia dla firm online oraz konsulacje dla menedżerów. Poza tym oferujemy również zdalne usługi HR czy Assessment Center lub Development Center. Dzięki nam możliwa jest również certyfikacja pracy zdalnej.

Klienci i opinie

„(…) Szkolenie w formie zdalnej … to bardzo dobra forma wdrażania narzędzi usprawniających komunikację. Konstrukcja warsztatu pozwoliła na wzbudzenie refleksji i szeregu inspiracji dotyczących tematu. Uczestnicy bardzo pozytywnie ocenili warsztat i uznali, że został zrealizowany jego cel. (…)”

Marta Kowalska
Kierownik rekrutacji i rozwoju talentów

klient2 recordati

„(…) Formuła szkolenia okazała się bardzo skuteczna, dynamiczna, inspirująca i mocno angażująca uczestników. Warsztaty są bardzo dobra formą wdrażania narzędzi usprawniających pracę menadżerów. Polecamy taką formę szkoleniową, jako wsparcie w rozwijaniu umiejętności
zarządzania ludźmi w organizacjach (…)”

Dominika Dłużniewska
HR Manager CEE

klient forte

„(…) Szkolenie, w którym wziął udział nasz zespół HR jest częścią autorskiego programu DeEdu On-line. Warsztat pozwolił na gruntowane zapoznanie się z prezentowanym narzędziem oraz jego przećwiczenie (…)”

Bogumiła Kaja
Dyrektor Biura Personalnego

klient2 roedl

„(…) W szkoleniu Just Talk wziął udział nasz zespół HR-u. Szkolenie trwało dwie godziny, jednak jego formuła okazała się bardzo skuteczna, a zadanie poszkoleniowe dodatkowo wspiera uczestników we wdrażaniu techniki poznanej na warsztacie i pozwala zdobyć motywację do dalszego stosowania (…)”

Therese Baginski
Partner

Dyskretna forma „odbijania myśli”, by podejmować najlepsze decyzje w odpowiednim czasie dopasowane do osoby, która będzie za nie odpowiedzialna.

Perspektywa systemowa pozwala odnaleźć się nie tylko w sytuacji biznesowej ale i w relacjach, które determinują długookresową skuteczność w działaniu.

Bazowanie na zasobach Klienta poprzez ich wzmacnianie w kontekście celów i wyzwań:
• Cele rozwoju wyznacza Klient, coach wspiera ich osiągnięcie,
• Poufność procesu,
• Otwarty feedback.

Case studies naszych Klientów

Klient z branży energetycznej zgłosił się z potrzebą zbadania poziomu kompetencji, nad którymi grupa menadżerów pracowała przez ostatnie półtora roku w programie rozwojowym. Naszym zadaniem było zdefiniowanie najmocniejszych stron i obszarów, które wymagają dalszego rozwoju, a także stwierdzenie postępów i porównanie wyników z DC, które wykonane było ok. 2 lata wcześniej. Przeprowadzono 12 całodziennych sesji Development Center on-line dla łącznej liczby 60 osób. Metodologia badania była tak skonstruowana, że wymaga od osób biorących w nim udział pełnego i aktywnego uczestnictwa we wszystkich jego elementach, zaś na sesjach zadaniowych wykorzystywano starannie opracowane pod potrzeby Klienta zadania, które pozwoliły zweryfikować poziom poszczególnych kompetencji. W procesie uczestniczyło łącznie 6 asesorów o wysokich kwalifikacjach. Dla każdego uczestnika stworzono osobistą agendę elektroniczną z linkami, indywidualny raport oraz przeprowadzono indywidualne sesje informacji zwrotnej. Opracowano raport zbiorczy oraz przeprowadzono podsumowanie dla Zarządu. Przeprowadzony proces spełnił oczekiwania klienta, ukazał pełny obraz kompetencji badanej grupy, wskazał obszary do rozwoju zarówno grupowo jak i indywidualnie, zwiększył świadomość managerów na temat ich mocnych i słabych stron oraz pozwolił podjąć dalsze kroki w kontekście organizacji pracy organizacji. Wykazał istotne postępy po programie rozwojowym.

Klient z branży budowlanej zgłosił się z potrzebą zbadania potencjału menadżerskiego wśród grupy 8 osób i przygotowania programu rozwojowego. Przeprowadzono całodzienny proces Development Center w formie stacjonarnej na zadaniach przygotowanych specjalnie dla Klienta. Zastosowano także narzędzie MTQ Plus – pomiar odporności psychicznej. W sesji wzięli udział wykwalifikowani asesorzy. Sporządzono raporty indywidualne, a także zbiorczy. Każdy Uczestnik wziął udział w indywidualnej sesji zwrotnej. Proces przyniósł oczekiwane efekty i dał Zarządowi informację na temat predyspozycji badanych osób do awansu na stanowiska menadżerskie, natomiast Uczestnicy otrzymali informację o aktualnym poziomie kompetencji i kierunkach rozwoju. W efekcie powstał dopasowany program rozwojowy dla utalentowanych osób.

cta call to action image 2
Zadzwoń!

Jeżeli jesteś zainteresowana/y naszą ofertą lub potrzebujesz więcej informacji zapraszamy do kontaktu.

Gwarantujemy najlepsze dopasowanie oferty do Twoich potrzeb.

Umów spotkanie on-line lub kontakt telefoniczny z naszym ekspertem.

Skontaktuj się z nami!

Produkty powiązane