Zdobądź przewagę, dzięki ludziom Zadaj nam pytanie

Zdalny
Coaching menedżerski

Coaching menedżerski to wsparcie dla lidera organizacji w realizacji celów biznesowych poprzez wzmocnienie indywidualnych zasobów Klienta. To proces poufny, oparty na zaufaniu i otwartym feedbacku. Zapewnia odnalezienie się, uzyskanie pełnej efektywności własnej i zespołu w czasie zmian i wyzwań oraz ograniczenie negatywnych skutków zarządzania: napięcia, wypalenia zawodowego, samotności „na szczycie”. Przy ograniczeniach dotyczących kontaktu społecznego realizujemy spotkania w formie zdalnej korzystając z Teams lub innego oprogramowania on-line preferowanego przez Klienta.

Czym jest zdalny coaching?

Coaching menedżerski to wsparcie w realizacji celów zawodowych i biznesowych w zgodzie ze sobą. Największą skuteczność osiągamy wtedy, gdy uwzględniamy nasze potrzeby, wartości i zasoby. Tracimy napęd, gdy nasze cele rozmijają się z tym, co dla nas istotne. Coaching menedżerski pomaga dokonywać zmian w działaniach zawodowych tak, by utrzymać energię, satysfakcję i skuteczność w działaniu.


Dla kogo jest coaching menedżerski?

Coaching jest wskazany dla menedżerów i osób przygotowujących się do tej roli kierowniczej, ale nie dla wszystkich. Coaching może być pomocny głównie wtedy, gdy odczuwalna jest potrzeba zmiany. Determinacja do pozytywnej transformacji swojej kariery, metod działania, strategii czy filozofii działania jest niezbędna dla rzeczywistej zmiany i płynącej z niej korzyści i satysfakcji.Kto skorzystał z naszego coachingu menedżerskiego?

Na swoim koncie mamy kilka tysięcy godzin coachingowych. Pracowaliśmy m.in. dla menedżerów takich organizacji jak: Sephora, Jeronimo Martins, Astra Zeneca, Santander, Skanska, L’Oreal, Mc Kinsey, Peter-Lacke, Polkomtel.


Jakie korzyści daje coaching menedżerski?

 • Rozjaśnia sytuację, w której się znajdujemy i pomaga nazwać zjawiska oraz postawić cele.
 • Pomaga zaplanować zmiany.
 • Wspiera w pokonywaniu przeszkód na drodze do celu.
 • Dopasowuje metody do nas, by łatwiej było nam zrealizować wyzwania.
 • Uczy autorefleksji.
 • Wzmacnia mocne strony i rozwija samoświadomość, która pozwala podejmować trafniejsze i satysfakcjonujące decyzje.


Co wyróżnia coaching BizYou?

 • Perspektywa systemowa – Wiele zmian nie udaje się, bo nie uwzględniamy w nich naszego otoczenia: kultury organizacyjnej, szefa, zespołu, najbliższych. Coaching menedżerski BizYou zwraca uwagę, by zmiany były ekologiczne i zyskiwały wsparcie otoczenia.
 • Rzetelna diagnoza – Skraca proces coachingu, ponieważ szybciej pozwala rozpoznać zasoby i sytuację osoby, zaplanować trafne działania i zwiększyć samoświadomość Uczestnika. Cele rozwojowe stawiane są na pewnym gruncie naszych talentów, umiejętności.
 • Życzliwe towarzyszenie – Coach nie jest od oceny, ale akceptacji i prowadzenia w świat nowych możliwości. Niezależnie od poziomu trudności otrzymasz solidne wsparcie i sposoby wyjścia z sytuacji, z których wybiera się to co najlepsze dla siebie.
 • Mobilizacja – Często wiele rzeczy, celów nas rozprasza. Nasz coach ma za zadanie pomóc utrzymać się na kursie, realizować plan rozwojowy, mimo przeszkód.


Co stanowi gwarancję skuteczności coaching menedżerskiego BizYou?

Gwarancję stanowi metodyka BizYou, przygotowanie coacha oraz zaangażowanie Uczestnika. Coaching zabezpiecza realizację celów biznesowych, dlatego nie warto zwlekać z umówieniem się na sesję zero. Przed sesją otrzymasz wstępną ofertę, a po decyzji ostateczną, która zawiera konkretną liczbę sesji oraz narzędzia diagnostyczne zwiększające skuteczność coachingu.

Najczęstsze tematy coachingu menedżerskiego:

 • Przeprowadzenie organizacji przez zmianę.
 • Przygotowanie się do awansu lub nowej roli.
 • Trudności w zarządzaniu zespołem.
 • Rozwój kompetencji przywódczych i zarządczych w aktualnej roli.
 • Balans praca – życie prywatne.

Jak przebiega proces coachingu indywidualnego?

Rozpoczynamy od sesji zero – to spotkanie, na którym poznajesz coacha lub coachów i wybierasz osobę, z którą chcesz pracować nad swoim wyzwaniem. To taki test coachingu. Zarekomendujemy Ci osobę najbardziej adekwatną doświadczeniem, ale ostatecznie Uczestnik podejmuje decyzję. Na tej sesji coach przedstawi siebie i swój styl pracy oraz standard BizYou. Uczestnik nakreśla swoje wyzwania. Obie strony sprawdzają, czy będą w stanie efektywnie ze sobą pracować. Na sesji zero coach rekomenduje diagnozę, która pozwoli przyspieszyć proces i właściwie postawić cel rozwojowy.

Rozpoczynamy od dokładnej analizy sytuacji, poznajemy postawę, kompetencje, gotowość do udziału w procesie coachingowym, a także wpływ Klienta na jego bliższe i dalsze otoczenie biznesowe.

Na etapie badania korzystamy m. in. z następujących narzędzi:

 • test ILM72 weryfikującego styl przywódczy
 • test MTQ48 określającego poziom siły i odporności psychicznej
 • Overview 360 diagnozującego ważne kompetencje menedżerskie
 • Development Center on-line

Na pierwszej sesji analizuje się sytuację i wyniki diagnozy, by na koniec postawić cel i ustalić kryteria sukcesu coachingu. Uwzględniamy potrzeby otoczenia. Czasami na części tej sesji jest obecny przełożony/współpracownik/HR business partner, by pokazać swoją perspaktywę i potrzeby organizacji. Jednak cel to ostatecznie decyzja Uczestnika.

W oparciu o diagnozę i cel coach opracowuje plan rozwoju. Szkicuje mapę dojścia do celu i tematykę sesji. W oparciu o nią będzie proponował działania, jednak cały czas będzie to propozycja. Uczestnik może modyfikować plan, by w pełni korzystać z sytuacji zawodowych do rozwoju.

Między kolejnymi sesjami po uzgodnieniu z Uczestnikiem coach może sprawdzić postępy obserwowalne wśród współpracowników. To działanie służy zachowaniu spójności między potrzebami Uczestnika a jego otoczeniem.

Podczas sesji proponujemy Coachee korzystanie z narzędzi kreatywnych, które pobudzają do poszerzania perspektywy myślenia i otwierają na nowe rozwiązania. Wpływa to pozytywnie na zaangażowanie Uczestników i ostateczne efekty.

W czasie coachingu odbywa się od 6-10 sesji. Sesje trwają do 1,5 godziny. Ostatnia sesja służy podsumowaniu w odniesieniu do celu oraz naszkicowaniem działania po jego zakończeniu. Uczestnik i coach przygotowują wspólnie dokument podsumowania w odniesieniu do planu.

Dbamy o utrzymanie efektów coachingu po jego zakończeniu.

Kiedy i dla kogo indywidualny coaching menedżerski on-line?

 • Coaching zmian strategicznych (Strategic change coaching) – dedykowany Członkom Zarządu i najwyższym rangą Menedżerom. Koncentruje się na procesie wdrażania zmian organizacyjnych, fuzji, restrukturyzacji, trudnych procesów wewnątrz-organizacyjnych, zmianie kultury, formułowaniu wizji, strategii działania i kierunków dalszego rozwoju organizacji.
 • Coaching zaawansowanego przywództwa (Executive coaching) – dedykowany Członkom Zarządu i najwyższym rangą Menedżerom. Koncentruje się na zwiększeniu skuteczności realizacji krótko i długoterminowych celów organizacji, analizie wpływu lidera, zrozumieniu przez niego kluczowych ról menedżerskich i wdrożeniu standardu efektywnych zachowań przywódczych.
 • Coaching umiejętności menedżerskich (Managerial coaching) – dedykowany Menedżerom średniego szczebla zarządzania oraz awansowanym na stanowisko menedżerskie. Koncentruje się na rozwoju stylu zarządzania, umiejętności menedżerskich (komunikacja, delegowanie, motywowanie, monitorowanie, przekazywanie konstruktywnej informacji zwrotnej), podejmowaniu decyzji, budowaniu wizerunku, refleksji nad swoim działaniem, zespołem, otoczeniem biznesowym i ważnymi dla siebie sferami życia.
 • Coaching pewności siebie – siły i odporności psychicznej (Confidence coaching) – dedykowany Menedżerom i pracownikom o wysokim potencjale (HiPo, Talenty). Koncentruje się na wzmocnieniu wiary w siebie, zarządzaniu emocjami, wypracowaniu postawy sprzyjającej podejmowaniu nowych wyzwań, odważnym działaniu, asertywności, radzeniu sobie z krytyką i efektywnym funkcjonowaniu w relacjach interpersonalnych.
 • Coaching kariery (Career coaching) – dedykowany Menedżerom i pracownikom o wysokim potencjale (HiPo, Talenty). Koncentruje się na rozwoju zawodowym, poszerzeniu świadomości i zaplanowaniu dalszej ścieżki kariery.

Klienci i opinie

„(…) Szkolenie w formie zdalnej … to bardzo dobra forma wdrażania narzędzi usprawniających komunikację. Konstrukcja warsztatu pozwoliła na wzbudzenie refleksji i szeregu inspiracji dotyczących tematu. Uczestnicy bardzo pozytywnie ocenili warsztat i uznali, że został zrealizowany jego cel. (…)”

Marta Kowalska
Kierownik rekrutacji i rozwoju talentów

„(…) Formuła szkolenia okazała się bardzo skuteczna, dynamiczna, inspirująca i mocno angażująca uczestników. Warsztaty są bardzo dobra formą wdrażania narzędzi usprawniających pracę menadżerów. Polecamy taką formę szkoleniową, jako wsparcie w rozwijaniu umiejętności
zarządzania ludźmi w organizacjach (…)”

Dominika Dłużniewska
HR Manager CEE

„(…) Szkolenie, w którym wziął udział nasz zespół HR jest częścią autorskiego programu DeEdu On-line. Warsztat pozwolił na gruntowane zapoznanie się z prezentowanym narzędziem oraz jego przećwiczenie (…)”

Bogumiła Kaja
Dyrektor Biura Personalnego

„(…) W szkoleniu Just Talk wziął udział nasz zespół HR-u. Szkolenie trwało dwie godziny, jednak jego formuła okazała się bardzo skuteczna, a zadanie poszkoleniowe dodatkowo wspiera uczestników we wdrażaniu techniki poznanej na warsztacie i pozwala zdobyć motywację do dalszego stosowania (…)”

Therese Baginski
Partner

Zdalny Coaching menedżerski

Zalety e-coachingu menedżerskiego

 • Coaching menedżerski w odróżnieniu od szkoleń czy konsultacji buduje postawę w oparciu o mocne strony, cechy Klienta, co bardziej osadza go w sobie, wzmacnia pewność siebie w działaniu.
 • Coaching indywidualny dla menedżera bazuje na jego własnej sytuacji, celach, wyzwaniach, problemach. Jest w pełni dopasowany do potrzeb, a scenariusz spotkań ustala sam zainteresowany.
 • Indywidualny coaching menedżerski daje możliwość spojrzenia na siebie w kontekście wyzwań osobistych i biznesowych z nowych, pomijanych dotychczas perspektyw. Szersze spojrzenie i wybór najbardziej odpowiedniego rozwiązania w wieloaspektowych wyzwaniach to efekty uzyskiwane w coachingu

Usługa Coaching menedżerski została nagrodzona Medalem Europejskim. To prestiżowe wyróżnienie przyznawane firmom, które świadczą wysokiej jakości usługi.

Dyskretna forma „odbijania myśli”, by podejmować najlepsze decyzje w odpowiednim czasie dopasowane do osoby, która będzie za nie odpowiedzialna.

Perspektywa systemowa pozwala odnaleźć się nie tylko w sytuacji biznesowej ale i w relacjach, które determinują długookresową skuteczność w działaniu.

Bazowanie na zasobach Klienta poprzez ich wzmacnianie w kontekście celów i wyzwań:
• Cele rozwoju wyznacza Klient, coach wspiera ich osiągnięcie,
• Poufność procesu,
• Otwarty feedback.

Case studies naszych klientów

Klient z branży energetycznej zgłosił się z potrzebą zbadania poziomu kompetencji, nad którymi grupa menadżerów pracowała przez ostatnie półtora roku w programie rozwojowym. Naszym zadaniem było zdefiniowanie najmocniejszych stron i obszarów, które wymagają dalszego rozwoju, a także stwierdzenie postępów i porównanie wyników z DC, które wykonane było ok. 2 lata wcześniej. Przeprowadzono 12 całodziennych sesji Development Center on-line dla łącznej liczby 60 osób. Metodologia badania była tak skonstruowana, że wymaga od osób biorących w nim udział pełnego i aktywnego uczestnictwa we wszystkich jego elementach, zaś na sesjach zadaniowych wykorzystywano starannie opracowane pod potrzeby Klienta zadania, które pozwoliły zweryfikować poziom poszczególnych kompetencji. W procesie uczestniczyło łącznie 6 asesorów o wysokich kwalifikacjach. Dla każdego uczestnika stworzono osobistą agendę elektroniczną z linkami, indywidualny raport oraz przeprowadzono indywidualne sesje informacji zwrotnej. Opracowano raport zbiorczy oraz przeprowadzono podsumowanie dla Zarządu. Przeprowadzony proces spełnił oczekiwania klienta, ukazał pełny obraz kompetencji badanej grupy, wskazał obszary do rozwoju zarówno grupowo jak i indywidualnie, zwiększył świadomość managerów na temat ich mocnych i słabych stron oraz pozwolił podjąć dalsze kroki w kontekście organizacji pracy organizacji. Wykazał istotne postępy po programie rozwojowym.

Klient z branży budowlanej zgłosił się z potrzebą zbadania potencjału menadżerskiego wśród grupy 8 osób i przygotowania programu rozwojowego. Przeprowadzono całodzienny proces Development Center w formie stacjonarnej na zadaniach przygotowanych specjalnie dla Klienta. Zastosowano także narzędzie MTQ Plus – pomiar odporności psychicznej. W sesji wzięli udział wykwalifikowani asesorzy. Sporządzono raporty indywidualne, a także zbiorczy. Każdy Uczestnik wziął udział w indywidualnej sesji zwrotnej. Proces przyniósł oczekiwane efekty i dał Zarządowi informację na temat predyspozycji badanych osób do awansu na stanowiska menadżerskie, natomiast Uczestnicy otrzymali informację o aktualnym poziomie kompetencji i kierunkach rozwoju. W efekcie powstał dopasowany program rozwojowy dla utalentowanych osób.

Zadzwoń!

Jeżeli jesteś zainteresowana/y naszą ofertą lub potrzebujesz więcej informacji zapraszamy do kontaktu.

Gwarantujemy najlepsze dopasowanie oferty do Twoich potrzeb.

Umów spotkanie on-line lub kontakt telefoniczny z naszym ekspertem.

Skontaktuj się z nami!

Produkty powiązane