Zdobądź przewagę, dzięki ludziom Zadaj nam pytanie

Assessment Center
(badanie w formie stacjonarnej)

Badanie to jest najlepszym i najbardziej trafnym narzędziem do wybrania najlepszych kandydatów na dane stanowisko. Dobrze sprawdza się przy kandydatach zewnętrznych, awansach wewnętrznych, zmianach stanowisk, przygotowaniu do przekwalifikowania lub poszerzenia roli.

Realizujemy badanie Assessmen Center zarówno w siedzibie Klienta, znajdujemy przsterzenie biurowe poza siedzibą Klienta, realizujemy również zlecenia przeprowadzenia stacjonarnego Assessment Center w siedzibie naszej organizacji. Bierzemy odpowiedzialność nie tylko za trafność pomiaru, ale również za całą organizację logistyczną.

Najbardziej dumni jesteśmy kiedy wchodzimy do organizacji z innymi działaniami rozwojowymi i widzimy tam pracowników, których rekomendowaliśmy na stanowiska po badaniu Assessment Center. Czujemy wtedy dumę za każdym razem bo trafnie wytypowaliśmy Kandydata i pozytywnie wpłynęliśmy na życie zarówno Uczestnika jak i organizacji, w której pracuje.

Jak wyselekcjonować najlepszych Kandydatów na stanowisko, do zadania lub projektu przez Assessment Center ?

Bo Assessment Center to metoda selekcyjna. Przeprowadzamy dokładne badanie potrzeb w ramach projektu. Chcemy wiedzieć między innymi czy Klient posiada opis stanowiska i model kompetencji. Jeżeli nie, nie szkodzi, mamy potężne doświadczenie w opracowywaniu zarówno opisów stanowisk jak i modeli kompetencyjnych oraz poziomów ocen dopasowanych do organizacji i ich wyzwań.


Kiedy użyć Assessment Center?

Bardzo trudnym momentem dla firmy, poszczególnych jej działów i pracowników jest moment, kiedy pracę rozpocznie nowo wybrana osoba i okazuje się, że nie została wybrana właściwie, męczy się w nowej roli, zawodzi, nie jest w stanie dostarczyć po kilku miesiącach efektów swojej pracy. To duże koszty zarówno finansowe dla firmy, jak i emocjonalne dla ludzi. Bo taką nową osobę trzeba wdrożyć, trzeba poświęcić na to czas, zaangażowanych ten proces jest często wielu pracowników. Często wymaga to od nich dodatkowych nakładów czasu pracy, zaangażowania. To wszystko trwa, ale pracownicy nawet chętnie udostępniają swoją wiedzę i czas bo liczą na to, że jak nowy pracownik się wdroży będzie lżej. I po kilku tygodniach, miesiącach okazuje się, że wszystko trzeba zaczyna od nowa. Jest to jedna z mocniejszych demotywacji w pracy. Wysiłek, który został zmarnowany. Badanie Assessmen Center zapobiega takim sytuacjom.

Jeśli chcesz:

 • wybrać adekwatną osobę do stanowiska,
 • wyselekcjonować najlepszego kandydata,
 • awansować właściwą osobę,
 • zadbać o poczucie sprawiedliwości w procesie wyłaniania kandydatów,
 • poznać rzeczywiste sposoby reakcji w sytuacjach zawodowych,
 • masz za sobą kilka porażek rekrutacyjnych to zapraszamy Cię do BizYou


Dla kogo?

AC służy menedżerom i zespołowi HR. Nietrafna decyzja personalna to ogromna strata energii, utracone przychody, przemęczony zespół, który wykonuje pracę nieobsadzonego wakatu. Niedopasowana osoba z kolei to frustracja zespołu i menedżera, obniżająca satysfakcję i zaangażowanie wszystkich. Dla kandydatów AC to okazja do refleksji i zaplanowania swoich działań w rozwoju kariery.

Kto będzie z Tobą pracował?

Od początku pracy projektowej będziesz jako nasz Klient mieć do dyspozycji Logistyka i Asesora Prowadzącego. Nasz logistyk zajmie się organizacją wydarzenia od A do Z a asesor prowadzący przygotuje merytorycznie badanie oraz dobierze asesorów, którzy najlepiej odnajdą się w Twojej branży i wyzwaniach przed którymi stoi Twoja firma.

Zespol assessorski BizYou 2

Zespół assessorski BizYou

Nasz zespół tworzą:

 • asesorzy posiadający doświadczenie w wielu branżach
 • menadżerowie i menadżerki, które zadbają o osadzenie narzędzi badawczych w Twoim środowisku
 • konsultanci z wykształceniem psychologicznym
 • i jednocześnie osoby o wysokich umiejętnościach analitycznych tak, aby z wyników wielu badań być w stanie ustalić czy istnieje potencjał do roli czy nie
 • Asesorzy biorących udział w sesjach posiadają gruntowne przeszkolenie i praktykę w prowadzeniu sesji AC/DC oraz coachingu
 • Zachowujemy zgodność z międzynarodowymi standardami metodologii AC
 • Asesorzy obserwują różne osoby, dzięki czemu raport pozbawiony jest subiektywizmu  i innych błędów dotyczących ocen (przy sesjach grupowych jeden Asesor  ma do obserwacji max. 2 uczestników).

Nasz skład asesorski obejmuje:

 • asesorkę lub asesora prowadzącego
 • doświadczonych asesorów i asesorki
 • logistyczkę sesji odpowiedzialnej za sprawne przeprowadzenie sesji AC w tym stworzenie agend indywidualnych, które pozwalają Uczestnikom sprawnie przemieszczać się pomiędzy kolejnymi salami i zadaniami

Assessment Center krok po kroku:

 1. Spotkamy się z działem HR oraz Zarządem, jeśli będzie taka możliwość, żeby zdefiniować aktualne wyzwania dla organizacji
  i Dyrektorów jednostek.
 2. Porozmawiamy  z przełożonymi grupy docelowej w celu analizy oczekiwań.
 3. Stworzymy dopasowane programy sesji AC bazujące na naszych najlepszych doświadczeniach, oczekiwaniach organizacji i wiedzy o wyzwaniach branżowych.
 4. Jak będzie trzeba stworzymy model kompetencji i opis stanowiska.
 5. Przygotujemy i roześlemy do każdego uczestnika sesji AC komunikację gwarantującą:
 6. Zbudowanie postawy otwartości do udziału w badaniu
 7. Szybkie ustalenie terminów realizacji badań
 8. Zastosujemy sprawdzoną w praktyce metodologię łączącą dobór narzędzi gwarantujących trafność procesu i przeprowadzimy badanie.
 9. W ciągu 2 dni od zakończenia  sesji powstaną raporty  indywidualne dla Uczestników oraz raport zbiorczy wyników z rankingiem i rekomendacjami dla uczestników, którzy pozytywnie przeszli proces

Co będzie efektem poprowadzonego Assessment Center:

 • Organizacja otrzyma jasne rekomendacje odnośnie posiadanego przez kandydata poziomu potencjału
  i stopnia dopasowania do stanowiska,
  dzięki temu uniknie ryzyka nietrafnej decyzji.
 • Przełożony otrzyma konkretne wskazówki odnośnie sposobu pracy i wspierania wybranego kandydata
  w dopasowaniu do stanowiska i dalszym rozwoju.
 • Dla kandydata zostanie stworzony indywidualny plan rozwojowy pod kątem przyszłej roli menadżera uwzględniający:  motywację i dążenia Pracownika  oraz   potrzeby Przełożonych i Organizacji

Dlaczego Assessment Center On-line sprawdzi się lepiej?

Pomiary typu Assessment Center i Development Center słyną z wysokiej trafności pomiaru. Pozwalają zobiektywizować ocenę kompetencji pracowników i menedżerów. Zasadą assessmentów grupowych i indywidualnych jest symulacja zadań związanych bezpośrednio lub pośrednio z pracą.

Wybierając Assessment Center w naszej firmie, zyskujesz kompleksową obsługę – przeprowadzamy sesje online, optymalizując formularze i wskaźniki oceniania do indywidualnej charakterystyki Twojej działalności oraz konkretnego stanowiska, które podlega weryfikacji. Masz zatem pewność rzetelnej oceny kompetencji pracowników oraz kandydatów do zatrudnienia, zyskujesz też wiedzę o ewentualnej konieczności przeprowadzenia szkoleń, aby poprawić efektywność i wydajność swojego zespołu.

Co nas wyróżnia i czego nie znajdziesz u innych firm?

 • Opracujemy proces od początku do końca
 • Całość logistyki jest wyłącznie po naszej stronie
 • Kandydaci zewnętrzni, którzy nie zostaną wybrani po Uczestnictwie w organizowanych przez nas procesach, będą mówić o Tobie jako o bardzo rzetelnym i uczciwym pracodawcy na rynku
 • Zadbamy o Kandydatów wewnętrznych, którzy nie zostali zarekomendowani. Otrzymają oni od nas indywidualnie przygotowane plany rozwoju, tak aby mieć szansę na wyższe stanowisko w przyszłości
 • Jako jedyni na rynku stosujemy taki układ sesji, który opiera się o agendy specjalnie stworzone dla Zleceniodawcy, Asesora, Uczestnika
 • Posiadamy narzędzia psychometryczne do badania odporności psychicznej, stylów przywódczych i stylów zachowań
 • Przy Twoim projekcie będzie pracował ten sam skład asesorski po to, aby wyciąganie wniosków opierało się o doświadczenia we współpracy z Klientem tych samych osób.

W 2021 r. usługa Assessment i Development Center Online została nagrodzona Medalem Europejskim. To prestiżowe wyróżnienie przyznawane firmom, które świadczą wysokiej jakości usługi.

Badanie ma wysoką trafność, ta sama kompetencja jest sprawdzana różnymi narzędziami, co daje o kilkadziesiąt razy wyższą gwarancję trafnej decyzji.

Zapytaj o badanie AC dla swojej organizacji

Zadania jakie stosujemy w trakcie badania:

 1. Scenki:
 2. – z klientem,
 3. – dostawcą,
 4. – pracownikiem, współpracownikiem
 5. Symulacja grupowa
 6. Dyskusja z podziałem na role
 7. Zadanie zespołowe
 8. Gra
 9. Prezentacja przed grupą
 10. Koszyk zadań
 11. Zadanie indywidualne

Dodatkowo:

 1. Wywiad kompetencyjny
 2. Testy psychometryczne normatywne

Chcesz poznać więcej szczegółów dotyczących zdań jakie stosujemy? Zapraszamy. Mamy potężną bazę zadań gotowych ale też biegłość w tworzeniu zadań ściśle dopasowanych do realiów firmy.

Opinie Uczestników po sesjach indywidualnych prowadzonych w ramach procesów Assessment Center:

 • Nie dostałem tej pracy, ale super że mogłem wziąć udział, samo rozwiązywanie zadań pokazało mi moje luki, wiem co mam robić i nad czym pracować
 • Dziękuję, wszystko poszło sprawnie i skończyliśmy o założonej godzinie a bardzo mi na tym zależało
 • Brałam udział już w kilku Assessment Center w tym procesie zachwyciła mnie organizacja, strasznie było dużo zadań ale dosłownie w każdej minucie wiedziałam co mam robić
 • Bardzo chciałam podziękować Pani Annie za rozmowę rozwojową, cieszę się z awansu ale też wiem na co szczególnie zwrócić uwagę, aby dać sobie radę. Dziękuję.

Przykład prezentacji wyników rankingu Kandydatów

KOMPETENCJAKandydat NR 1Kandydat Nr 2Kandydat Nr 3Kandydatka Nr 4Kandydatka Nr 5
Przywództwo13241
Współpraca dla wyników13233
Zarządzanie ludźmi23242
Umiejętności analityczne23322
Myślenie strategiczne23142
Zarządzanie zmianą13231
Nastawienie na cel14241
Miejsce w rankingu w odniesieniu do stanowiska12314
cta call to action image 2
Zadzwoń!

Jeżeli jesteś zainteresowana/y naszą ofertą lub potrzebujesz więcej informacji zapraszamy do kontaktu.

Gwarantujemy najlepsze dopasowanie oferty do Twoich potrzeb.

Umów spotkanie on-line lub kontakt telefoniczny z naszym ekspertem.

Skontaktuj się z nami!

Produkty powiązane