Zdobądź przewagę, dzięki ludziom Zadaj nam pytanie

Przywództwo – szkolenie dla liderów, menedżerów

Szkolenie Menadżer: Komunikator, Coach, Organizator to zdalna pomoc dla menedżerów, którzy chcą rozwiązać konkretny problem dotyczący zarządzania zespołem lub funkcji przywódczej.

Pogram rozwoju stylów przywódczych menedżerów w organizacji

Szkolenie dla liderów z przywództwa, a w szczególności nasz program — Menadżer: Komunikator, Coach, Organizator istotnie zwiększa efektywność zarządzania w zmianach, gwarantuje wzrost skuteczności menedżerskiej poprzez praktyczny trening stosowania wybranych stylów przywódczych w odniesieniu do sytuacji.


Szkolenie z przywództwa — co zyskuje Uczestnik?

Program szkolenia z przywództwa Menadżer: Komunikator, Coach, Organizator ukierunkowany jest na to, aby po jego zakończeniu Uczestnik wspólnie z zespołem, który prowadzi, mógł osiągnąć postawiony przed nim mierzalny cel. Przywództwo szkolenie ma charakter szkolenia biznesowego w realiach rynkowych. Kurs przywództwa krok po kroku prowadzi Menedżerów i Liderów przez obszar, którymi jest zarządzanie rezultatami, zespołami i poszczególnymi osobami.

Podstawą programu szkolenia dla liderów będą wyniki uzyskane w badaniu ILM72, które wskaże aktualną skuteczność i styl przywódczy oraz optymalne strategie rozwoju tych obszarów.

Korzystając z raportu zbiorczego testu, który wskaże najczęściej wykorzystywane style przywódcze, sprawnie uzupełnimy luki kompetencyjne zestawiając uzyskaną w ten sposób wiedzę w rekomendacjami organizacji.Czego można oczekiwać po ukończeniu szkolenia menadżerskiego?

Rezultaty ukończenia szkolenia dla firm z przywództwa będą widoczne bardzo szybko w wynikach zespołów i poszczególnych osób. Program wzbogacony jest o wiedzę dotyczącą zarządzania w zmianach, a pełny zakres warsztatów dostosowujemy do potrzeb Uczestników.


Plan szkolenia:

 • Diagnoza: badanie testem ILM72 – (diagnoza stylów przywódczych). Wypełnienie testu to max 20 min. Raport gotowy jest chwilę po zakończeniu badania.
 • Feedback: indywidualne 1,5 godzinne spotkania zdalne z ekspertem, dotyczące omówienia wyników. Efektem sesji jest plan rozwojowy, który Uczestnik podczas szkoleń uzupełnia o narzędzia i techniki, gwarantujące efektywne działanie i rozwój.
 • Szkolenia: warsztaty z zakresu rozwijania stylów przywódczych stanowią konkretne wsparcie dla menadżerów i podsumowanie programu. Składają się z trzech modułów.

 1. Menadżer Komunikator.
 2. Menadżer Coach.
 3. Menadżer Organizator.


​​​​​​​Szkolenie z przywództwa MENADŻER ORGANIZATOR – korzyści z udziału

 • Menedżerowie rozumieją na czym polega przywódcze osiąganie rezultatów w każdym ze stylów i wiedzą jakie, konsekwencje dla przełożonego i pracowników niesie każdy z nich.
 • Menedżerowie znają i umieją korzystać z narzędzi usprawniających planowanie, delegowanie, monitorowanie, ocenę szans i ryzyk, wszystko to pozwala na sprawną organizację pracy w zespole.
 • Uczestnicy rozumieją i sprawnie potrafią stosować motywujące formatowanie celów w każdym aspekcie swojej pracy menadżerskiej.
 • Warsztat buduje postawę otwartości wobec całego programu rozwojowego.
 • Atmosfera warsztatu jest pełna dynamicznych i inspirujących ćwiczeń każdego z prezentowanych narzędzi menadżerskich.
 • Po warsztacie podwładni wiedzą co należy do ich obowiązków, przestrzegają terminów oraz dobrze znają oczekiwania liderów.
 • Uczestnicy mają przepracowane postawy niechęci lub bycia nadmiernie skoncentrowanymi na stosowaniu konkretnych stylów zarządzania.


Szkolenie z przywództwa MENADŻER KOMUNIKATOR – korzyści dla menadżerów biorących udział

 • Menedżerowie rozumieją na czym polega pełne wykorzystanie potencjału tkwiącego w ludziach.
 • Menedżerowie wiedzą, które style i jak wpływają na rozwój poszczególnych pracowników.
 • Każdy warsztat rozpoczyna się od analizy doświadczeń z wdrażania narzędzi z poprzedniego warsztatu.
 • Poprzez głęboką refleksję Uczestnicy zdobywają nowe, poszerzone umiejętności prawdziwego słuchania ludzi.
 • Warsztat opiera się na wielu rozbudowanych ćwiczeniach, których realizacja udowadnia Uczestnikom efekty skutecznej, przemyślanej i uważnej komunikacji.
 • Liderzy wiedzą jak i kiedy rozwijać poszczególne style u siebie oraz jak sprawdzić swoje postępy,
 • Uczestnicy ćwiczą wystąpienia przed zespołami i wspólnie stworzą zasady efektywnych spotkań, co pozwala na codzienną koordynację pracy w zespole.


Szkolenie z przywództwa MENADŻER COACH – korzyści z udziału

 • Menedżerowie rozumieją na czym polega przywódcze wykorzystanie siły zespołów oraz determinujących ją czynników.
 • Każdy warsztat rozpoczyna się od analizy doświadczeń z wdrażania narzędzi z poprzedniego warsztatu,
 • Menedżerowie poznają najskuteczniejsze techniki zdobywania prawdziwej motywacji swoich podwładnych, samomotywacji i uczą się sprawnie nią zarządzać.
 • Liderzy usprawniają sposoby wspierania ludzi indywidualnie i zespołowo, dzięki czemu szybko i skutecznie rozpoznają i radzą sobie z trudnościami.
 • Uczestniczy otrzymują jeden z najskuteczniejszych sposobów udzielania pozytywnej i negatywnej informacji zwrotnej, który mogą stosować zaraz po wyjściu z sali szkoleniowej.
 • Uczestnicy w czasie szkolenia identyfikują własne zachowania, które zwiększają efektywność pracy zespołowej oraz ją ograniczają.
 • Liderzy doświadczają i wypracowują najskuteczniejsze metody doceniania swoich podwładnych.

Dla kogo szkolenie z przywództwa Menadżer: Komunikator, Coach, Organizator?

 • firm i menedżerów, gdzie liczy się połączenie rozwoju indywidualnego z celami biznesowymi,
 • firm, które cenią sobie czas i nie chcą zabierać menadżerom i pracownikom całego dnia na szkolenie,
 • talentów menedżerskich.
 • doświadczonych menedżerów, którzy potrzebują odświeżenia wiedzy i umiejętności oraz inspiracji.

Nasze referencje po programie to nasza duma i najważniejsze dowody skuteczności pracy z menadżerami.

W celu zwiększenia swoich kompetencji polecamy również takie szkolenie menedżerskie jak:

Klienci i opinie

„(…) Szkolenie w formie zdalnej … to bardzo dobra forma wdrażania narzędzi usprawniających komunikację. Konstrukcja warsztatu pozwoliła na wzbudzenie refleksji i szeregu inspiracji dotyczących tematu. Uczestnicy bardzo pozytywnie ocenili warsztat i uznali, że został zrealizowany jego cel. (…)”

Marta Kowalska
Kierownik rekrutacji i rozwoju talentów

klient2 recordati

„(…) Formuła szkolenia okazała się bardzo skuteczna, dynamiczna, inspirująca i mocno angażująca uczestników. Warsztaty są bardzo dobra formą wdrażania narzędzi usprawniających pracę menadżerów. Polecamy taką formę szkoleniową, jako wsparcie w rozwijaniu umiejętności
zarządzania ludźmi w organizacjach (…)”

Dominika Dłużniewska
HR Manager CEE

klient forte

„(…) Szkolenie, w którym wziął udział nasz zespół HR jest częścią autorskiego programu DeEdu On-line. Warsztat pozwolił na gruntowane zapoznanie się z prezentowanym narzędziem oraz jego przećwiczenie (…)”

Bogumiła Kaja
Dyrektor Biura Personalnego

klient2 roedl

„(…) W szkoleniu Just Talk wziął udział nasz zespół HR-u. Szkolenie trwało dwie godziny, jednak jego formuła okazała się bardzo skuteczna, a zadanie poszkoleniowe dodatkowo wspiera uczestników we wdrażaniu techniki poznanej na warsztacie i pozwala zdobyć motywację do dalszego stosowania (…)”

Therese Baginski
Partner

Case studies naszych klientów

Firma świadcząca usługi outsorcingu księgowo-prawnego zgłosiła się z potrzebą rozwoju swoich młodych menedżerów. Ważne było dla nich wdrożenie standardów zarzadzania, które pomogą zbudować satysfakcjonujące i efektywne środowisko pracy, ograniczyć rotację. W pierwszym etapie w grupie 21 menadżerów przeprowadzono badanie ILM72 – zintegrowanych stylów przywództwa. Pomiar był dobrym wprowadzeniem do programu złożonego z trzech wymiarów: Koncentracja na rezultacie, pracownikach i zespołach. Każdy z nich podzielony był na 2 części. W sumie przeprowadzono 18 szkoleń dla 3 grup. Szkolenia wzmocniły umiejętności menadżerskie w szeroko rozumianym obszarze komunikacji, zarządzania i organizacji. Program pokrył zapotrzebowanie na całość przedyskutowanych uprzednio problemów, z jakimi borykali się menadżerowie.

cta call to action image 2
Zadzwoń!

Jeżeli jesteś zainteresowana/y naszą ofertą lub potrzebujesz więcej informacji zapraszamy do kontaktu.

Gwarantujemy najlepsze dopasowanie oferty do Twoich potrzeb.

Umów spotkanie on-line lub kontakt telefoniczny z naszym ekspertem.

Skontaktuj się z nami!

Produkty powiązane