fbpx

Sztuka Prowadzenie Prezentacji - szkolenie

Referencje od ABB Business Services Sp. z o.o.

Szkolenie "Moc Słoawa"

List referencyjny od Stowarzyszenia "Dwie Kreski"

Development Center Online

Referencje od Skanska S.A.

Develomeent Center Online

Referencje od innogy Stoen Operator Sp. z o.o.

Program rozwojowy Silne Przywództwo, w tym m.in. diagnoza stylów przwódczych, sesje informacji zwrotnej, warszty rozwoju umiejętności menadżerskich

Referencje od Roedl Outsourcing Sp. z o.o.

Badanie Overview 360 (ocena 360)

Referencje od Roedl Outsourcing Sp. z o.o.

Program rozwojowy - szkolenie Silni i Odporni

Referencje od Recordati Polski Sp. z o.o.