Zdobądź przewagę, dzięki ludziom Zadaj nam pytanie

Certyfikacja pracy zdalnej

Certyfikacja pracy zdalnej pozwala sprawdzić umiejętności pracy zdalnej oraz warunki lokalowe i techniczne (również te związane z ochroną danych osobowych przy pracy z domu).

Korzyści z danej usługi

Są dwa istotne powody, które decydują o rosnącym zapotrzebowaniu na pracę zdalną: formalny wynikający z przepisów o pracy zdalnej i telepracy oraz praktyczny. W specustawie zwanej potocznie tarczą 4.0 w art. 58. ustawodawca wprowadza do specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem zwalczaniem COVID-19 zapis zobowiązujący pracodawcę do polecania pracy zdalnej tylko w sytuacji „jeżeli pracownik ma umiejętności i możliwości techniczne oraz lokalowe do wykonywania takiej pracy i pozwala na to rodzaj pracy”. Tym samym nakłada obowiązek weryfikacji umiejętności i warunków przed decyzją o powierzeniu pracy w trybie zdalnym. Również przepisy dotyczące telepracy oraz BHP wynikające z Kodeksu Pracy narzucają wiele zasad, które powinny być sprawdzone nim powierzymy pracownikowi zadania wykonywane z domu. W interesie Pracodawcy i HR leży sprawdzenie czy pracownik będzie w stanie wywiązać się z obowiązków i odnieść sukces pracując w środowisku rozproszonym.

Praca bezpośrednia daje większe możliwości organizowania i planowania pracy menedżerom. W trybie zdalnym konieczna jest samoorganizacja i automotywacja oraz wiele innych umiejętności, które nie były priorytetowe w czasie pracy z siedziby. W zarządzaniu pracą zdalną również inne kompetencje wychodzą na plan pierwszy, a ich sprawdzenie i rozwój będą miały znaczenie dla efektywności całego zespołu czy organizacji. Zarówno kompetencje związane z zarządzaniem zadaniami, jakością jak również te społeczne będą bardzo istotne, by osiągać cele i utrzymywać integralność zespołów. Badania 4 Business & People i BCC z lipca 2020 pokazują, że prawie połowa menedżerów i pracowników nie posiada niezbędnych kompetencji.

Jak przebiega proces certyfikacji pracy zdalnej?

Niezależny audytor sprawdza warunki pracy w domu a asesor ocenia kompetencje do pracy zdalnej korzystając z e-assessmentu. W czasie jednego dnia organizacja i pracownik dostają informację
i zalecenia, by podjąć decyzję, czy można osobie powierzyć pracę w trybie zdalnym lub hybrydowym. W zależności od opcji całość trwa od 1,5 godziny do 6 godzin. Raport poaudytowy pojawia się tego samego dnia. Pozytywny raport skutkuje wystawieniem Certyfikatu pracy zdalnej. W przypadku negatywnego raportu pracownik i pracodawca mają 2 tygodnie na korektę i wtedy wystawiana jest certyfikacja dla osoby na wskazanym przez pracodawcę stanowisku we wskazanych lokalizacjach.

Kiedy przeprowadzać certyfikację pracy zdalnej?

 • na końcowym etapie rekrutacji na stanowiska wykonywane w trybie zdalnym lub telepracy, by mieć pewność, że kandydat będzie miał możliwość wywiązania się ze swoich deklaracji z procesu rekrutacyjnego
 • na etapie wdrożenia w połączeniu ze szkoleniem BHP, co pozwoli dopasować działania wdrożeniowe dla pracownika oraz wsparcie menedżerskiego oraz techniczno-administracyjne, by pomóc pracownikowi odnieść sukces na nowym stanowisku
 • przy zwiększaniu wymiaru pracy zdalnej, by zadbać o wysoką jakość pracy i zdrowie pracownika,
 • przy zgłaszanych problemach z efektywnością pracy osób pracujących w zespole rozproszonym, by ustalić przyczyny obniżonej efektywności i ustalić plan jej poprawy,
 • przy powierzaniu obowiązków menedżerskich osobie, która będzie kierować zespołem wirtualnym, rozproszonym lub działającym w systemie hybrydowym, aby zapewnić wysoką wydajność pracy zdalnej i zapobiegać dezintegracji pracy i zespołu.

Dla kogo certyfikacja pracy zdalnej?

 • Dla organizacji dbających o zgodność z przepisami prawnymi i zabezpieczającymi się na wypadek kontroli
 • Dla firm, którym zależy na wysokiej efektywności pracy w trybie zdalnym, telepracy czy hybrydowym
 • Dla osób, które chcą pracować z domu lub innych lokalizacji łącząc życie zawodowe i prywatne i chcą uwiarygodnić swoją zdolność aktualnym lub przyszłym pracodawcom
 • Dla wszystkich ceniących standardy pracy i równe traktowanie pracowników
 • Dla organizacji chcących zwiększać elastyczność zatrudnienia i czasu pracy, by pozyskiwać osoby, które do tej pory miały ograniczone możliwości pracy w siedzibie np. powroty po urlopach macierzyńskich, przyciągnięcie do pracy osób z niepełnosprawnościami.

Korzyści i zalety certyfikacji pracy zdalnej

 • Certyfikacja pozwala wywiązać się z obowiązku prawnego bez naruszania prywatności i miru domowego.
 • Stanowi równocześnie formę przygotowania do pracy zdalnej i może być połączona ze szkoleniem BHP.
 • Pracodawca jest świadomy w jakich warunkach będzie wykonywana praca i jakie ryzyka warto zabezpieczyć, by zwiększyć jakość, efektywność pracy zdalnej lub hybrydowej (łączenia home office z pracą w biurze)

Klienci i opinie

„(…) Szkolenie w formie zdalnej … to bardzo dobra forma wdrażania narzędzi usprawniających komunikację. Konstrukcja warsztatu pozwoliła na wzbudzenie refleksji i szeregu inspiracji dotyczących tematu. Uczestnicy bardzo pozytywnie ocenili warsztat i uznali, że został zrealizowany jego cel. (…)”

Marta Kowalska
Kierownik rekrutacji i rozwoju talentów

klient2 recordati

„(…) Formuła szkolenia okazała się bardzo skuteczna, dynamiczna, inspirująca i mocno angażująca uczestników. Warsztaty są bardzo dobra formą wdrażania narzędzi usprawniających pracę menadżerów. Polecamy taką formę szkoleniową, jako wsparcie w rozwijaniu umiejętności
zarządzania ludźmi w organizacjach (…)”

Dominika Dłużniewska
HR Manager CEE

klient forte

„(…) Szkolenie, w którym wziął udział nasz zespół HR jest częścią autorskiego programu DeEdu On-line. Warsztat pozwolił na gruntowane zapoznanie się z prezentowanym narzędziem oraz jego przećwiczenie (…)”

Bogumiła Kaja
Dyrektor Biura Personalnego

klient2 roedl

„(…) W szkoleniu Just Talk wziął udział nasz zespół HR-u. Szkolenie trwało dwie godziny, jednak jego formuła okazała się bardzo skuteczna, a zadanie poszkoleniowe dodatkowo wspiera uczestników we wdrażaniu techniki poznanej na warsztacie i pozwala zdobyć motywację do dalszego stosowania (…)”

Therese Baginski
Partner

Personalizacja zaleceń

Wysokie tempo realizacji zlecenia

Edukacja pracowników i menedżerów oraz zalecenia zwiększania efektywności pracy

Wsparcie w zwiększeniu bezpieczeństwa warunków pracy i zdrowia w długim okresie

cta call to action image 2
Zadzwoń!

Jeżeli jesteś zainteresowana/y naszą ofertą lub potrzebujesz więcej informacji zapraszamy do kontaktu.

Gwarantujemy najlepsze dopasowanie oferty do Twoich potrzeb.

Umów spotkanie on-line lub kontakt telefoniczny z naszym ekspertem.

Skontaktuj się z nami!

Produkty powiązane