Zdobądź przewagę, dzięki ludziom Zadaj nam pytanie

Zdalny
Assessment Center

Praca zdalna, praca z domu tzw. home office stanowią spore wyzwanie dla wielu pracowników i menedżerów:

 • Jak zachować wysoką efektywność pracy zdalnej?
 • Jak utrzymać dobrą współpracę w zespole rozproszonym?
 • Jak podwyższać jakość pracy pracując z domu?

Zdalny Assessment Center jest używany do procesów oceny i rekrutacji. Najlepiej pokazuje niezbędne umiejętności w pracy z domu lub ich brak.

Jak wyselekcjonować najlepszych Kandydatów na stanowisko, do zadania lub projektu online?

Odpowiedź to zdalny Assessment Center – metoda selekcyjna. Dobrze sprawdza się przy kandydatach zewnętrznych, awansach wewnętrznych, zmianach stanowisk, przygotowaniu do przekwalifikowania lub poszerzenia roli. Metoda Assessment Center znana jest z podwyższonej trafności w porównaniu z tradycyjnymi metodami. W formie zdalnej jest rekomendowana przy stanowiskach hybrydowych, zdalnych oraz wtedy gdy rekrutacja bezpośrednia jest niemożliwa lub zbyt kosztowna.


Kiedy użyć Assessment Center Online (AC Online)?

Badania z lipca 2020 roku pokazują spadki satysfakcji z pracy zdalnej w 42% firmach, dezintegrację pracy w 49% przedsiębiorstw, trudności z rozliczaniem pracy w 43% organizacji. Dlatego rekrutacja, ocena kompetencji, program talentowy, sukcesja w firmie powinny dziś uwzględniać umiejętności pracy zdalnej oraz zarządzania pracą zdalną. Zdalny Assessment Center pozwala to ocenić.

Jeśli chcesz:

 • wybrać adekwatną osobę do stanowiska,
 • wyselekcjonować najlepszego kandydata,
 • awansować właściwą osobę,
 • zadbać o poczucie sprawiedliwości w procesie wyłaniania kandydatów,
 • poznać rzeczywiste sposoby reakcji w sytuacjach zawodowych,
 • oszacować prawdopodobieństwo sukcesu w nowej roli,
 • ograniczyć ryzyko porażki rekrutacyjnej,
 • zaplanować wdrożenie prowadzące do satysfakcjonującej adaptacji,
 • zrekrutować do zespołów rozproszonych i pracujących zdalnie lub hybrydowo,
  … assessment center BizYou jest dla Ciebie.


Czym jest zdalny Assessment Center?

Assessment Center Online to sposób na sprawdzenie zatrudnianych osób w działaniu z wykorzystaniem bezpośrednich interakcji w sieci. Ocena kompetencji pracownika polega na tym, że kandydat przechodzi przez serię zadań, które odzwierciedlają potrzeby stanowiska. W czasie wykonywania zadań kandydat obserwowany jest przez wyszkolonego asesora, którego zadaniem jest zidentyfikowanie pożądanych umiejętności i postawę oraz ocenić poziom ich występowania. W wyniku obserwacji pracy Kandydata powstaje raport z diagnozy kompetencji, który zawiera informacje o poziomie spełnienia oczekiwań stanowiskowych, ryzyk i potencjałów. Aby ułatwić proces decyzyjny wszystkim zaangażowanych osobom, w przypadku assessmentów grupowych powstaje ranking dopasowania do stanowiska z rekomendacjami. Asesorzy BizYou znając potrzeby wynikające ze stanowiska, osobowości menedżerów, kultury organizacyjnej są cennymi partnerami w dyskusji o decyzjach personalnych i wynikach, jakie pokazał test kompetencji.

Metoda Assessment Center online – odpowiedź na współczesne realia

Działania wielu firm zostały przeniesione do sieci, a praca zdalna wymaga nieco innych kompetencji i dodatkowych umiejętności. Dlatego sesje Assessment Center powinny dotyczyć obowiązków realizowanych właśnie w takiej formie, aby badanie kompetencji zawodowych zostało dokonane wiarygodnie i przyniosło realne korzyści.
Jeśli jako rekruter, zależy Ci na rzetelnej weryfikacji kandydatów oraz zatrudnionych osób, chcesz wiedzieć, jak poradzą sobie z pracą zdalną – postaw na to rozwiązanie. 

Kiedy sesja Assessment Center On-line?

Aby ocenić kompetencje do pracy zdalnej zarówno pracowników, jak i menedżerów, warto zacząć od AC pracy zdalnej, który wykonywany jest on-line. To najlepiej pokazuje niezbędne umiejętności w pracy z domu lub ich brak.

Jakie kompetencje kandydatów do pracy są niezbędne do efektywnej pracy zdalnej? Wiele zależy od obejmowanego stanowiska i rodzaju obowiązków, jednak wśród kluczowych umiejętności z pewnością można wymienić:

 • efektywne zarządzanie czasem pracy – brak kontroli w postaci zwierzchników oraz przebywanie w prywatnej przestrzeni to czynniki zakłócające skuteczność pracy. Sesja Assessment Center online sprawdzi, jak potencjalni kandydaci i pracownicy radzą sobie w takich warunkach,
 • poziom komunikacji ze współpracownikami i podwładnymi, w tym – w przypadku osób na stanowiskach kierowniczych – umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi na odległość,
 • opanowanie obsługi narzędzi niezbędnych do wykonywania pracy oraz systemów informatycznych, w tym także radzenie sobie z potencjalnymi problemami technicznymi.

Weryfikacja kompetencji pracowników we wspomnianych zakresach pozwala zweryfikować ich aktualne umiejętności i oszacować potencjał, a także zaplanować ewentualne działania doszkalające, których celem jest poprawa efektywności realizowanych przez nich obowiązków.


Dlaczego Assessment Center On-line sprawdzi się lepiej?

Pomiary typu Assessment Center i Development Center słyną z wysokiej trafności pomiaru. Pozwalają zobiektywizować ocenę kompetencji pracowników i menedżerów. Zasadą assessmentów grupowych i indywidualnych jest symulacja przykładowych zadań związanych bezpośrednio lub pośrednio z pracą. Dziś, gdy dużo pracy odbywa się on‑line, zdalnie, na odległość, warto sprawdzać umiejętności właśnie w taki sposób. W trakcie sesji Assessment Center zobaczymy rzeczywistą skuteczność komunikacji, współpracy, samoorganizacji, planowania oraz zarządzania zespołem.

Wybierając zdalny Assessment Center w naszej firmie, zyskujesz kompleksową obsługę – przeprowadzamy sesje online, optymalizując formularze i wskaźniki oceniania do indywidualnej charakterystyki Twojej działalności oraz konkretnego stanowiska, które podlega weryfikacji. Zadania i testy dają pewność rzetelnej oceny kompetencji pracowników oraz kandydatów do zatrudnienia, zyskujesz też wiedzę o ewentualnej konieczności przeprowadzenia szkoleń, aby poprawić efektywność i wydajność swojego zespołu.

Dla kogo sesja Assessment Center?

AC Online służy menedżerom i zespołowi HR. Nietrafna decyzja personalna to ogromna strata energii, utracone przychody, przemęczony zespół, który wykonuje pracę nieobsadzonego wakatu. Niedopasowana osoba z kolei to frustracja zespołu i menedżera, obniżająca satysfakcję i zaangażowanie wszystkich. Dla kandydatów AC to okazja do refleksji i zaplanowania swoich działań w rozwoju kariery.


Zespol assessorski BizYou 2

Zespół assessorski BizYou

Nasz zespół tworzą:

 • psychologowie biznesu dbający o zachowanie dużej uważności diagnostycznej oraz zbudowanie motywacji Uczestników do rozwoju,
 • menedżerowie z wieloletnim doświadczeniem dbający o osadzenie diagnozy kompetencji i potencjału w realiach biznesowych.

Nasz skład asesorski obejmuje:

 • lidera projektów AC/DC odpowiedzialny za zachowanie najwyższych standardów merytorycznych sesji diagnostycznych,
 • doświadczonych asesorów,
 • logistyka sesji odpowiedzialnego za sprawne przeprowadzenie sesji DC, w tym za: rotację Uczestników między salami przy poszczególnych zadaniach,
 • aktorów przeszkolonych do odgrywania ról w zadaniach symulacyjnych.
Medal Eupropejski AC i DC Online e1628508292351

Korzyści i zalety e⁠–⁠Assessment Center

 • Trafne decyzje personalne.
 • Mocne uzasadnienie i zabezpieczenie decyzji.
 • Ograniczanie kosztów, czasu i frustracji wynikających z porażek rekrutacyjnych.

Nasi klienci wdzięczni są nam za:

 • Podwyższenie trafności decyzji rekrutacyjnych i awansów wewnętrznych.
 • Rzetelność opinii.
 • Wsparcie w planowaniu działań wdrożeniowych.
 • Minimalizację ryzyk rekrutacyjnych
 • Pozytywne oceny kandydatów dotyczące profesjonalnej rekrutacji.
 • Gwarancję działań zgodnie ze standardami.

 

W 2021 r. usługa Assessment i Development Center Online została nagrodzona Medalem Europejskim. To prestiżowe wyróżnienie przyznawane firmom, które świadczą wysokiej jakości usługi.

W BizYou prowadzimy szkolenia dla firm online oraz oferujemy szereg innych usług:

 

Klienci i opinie

„(…) Szkolenie w formie zdalnej … to bardzo dobra forma wdrażania narzędzi usprawniających komunikację. Konstrukcja warsztatu pozwoliła na wzbudzenie refleksji i szeregu inspiracji dotyczących tematu. Uczestnicy bardzo pozytywnie ocenili warsztat i uznali, że został zrealizowany jego cel. (…)”

Marta Kowalska
Kierownik rekrutacji i rozwoju talentów

klient2 recordati

„(…) Formuła szkolenia okazała się bardzo skuteczna, dynamiczna, inspirująca i mocno angażująca uczestników. Warsztaty są bardzo dobra formą wdrażania narzędzi usprawniających pracę menadżerów. Polecamy taką formę szkoleniową, jako wsparcie w rozwijaniu umiejętności
zarządzania ludźmi w organizacjach (…)”

Dominika Dłużniewska
HR Manager CEE

klient forte

„(…) Szkolenie, w którym wziął udział nasz zespół HR jest częścią autorskiego programu DeEdu On-line. Warsztat pozwolił na gruntowane zapoznanie się z prezentowanym narzędziem oraz jego przećwiczenie (…)”

Bogumiła Kaja
Dyrektor Biura Personalnego

klient2 roedl

„(…) W szkoleniu Just Talk wziął udział nasz zespół HR-u. Szkolenie trwało dwie godziny, jednak jego formuła okazała się bardzo skuteczna, a zadanie poszkoleniowe dodatkowo wspiera uczestników we wdrażaniu techniki poznanej na warsztacie i pozwala zdobyć motywację do dalszego stosowania (…)”

Therese Baginski
Partner

Wysoka trafność pomiaru dzięki kontekstowi pracy zdalnej, czyli dominującej formy współpracy (wymiana maili, spotkania on-line)

Szybkość wykonania i dynamika prowadzenia

Uwzględnienie psychologicznych predyspozycji do pracy zdalnej takich jak automotywacja oraz efektywność własna w działaniu

Możliwość szybkiego uzupełnienia kompetencji programami rozwojowymi: PEP, DeEdu, SIO

Możliwość uzyskania certyfikatu pracy zdalnej potwierdzającego umiejętności oraz warunki techniczne i lokalowe

Case studies naszych Klientów

Klient z branży energetycznej zgłosił się z potrzebą zbadania poziomu kompetencji, nad którymi grupa menadżerów pracowała przez ostatnie półtora roku w programie rozwojowym. Naszym zadaniem było zdefiniowanie najmocniejszych stron i obszarów, które wymagają dalszego rozwoju, a także stwierdzenie postępów i porównanie wyników z DC, które wykonane było ok. 2 lata wcześniej.

Przeprowadzono 12 całodziennych sesji Development Center on-line dla łącznej liczby 60 osób. Metodologia badania była tak skonstruowana, że wymaga od osób biorących w nim udział pełnego i aktywnego uczestnictwa we wszystkich jego elementach, zaś na sesjach zadaniowych wykorzystywano starannie opracowane pod potrzeby Klienta zadania, które pozwoliły zweryfikować poziom poszczególnych kompetencji. W procesie uczestniczyło łącznie 6 asesorów o wysokich kwalifikacjach. Dla każdego Uczestnika stworzono osobistą agendę elektroniczną z linkami, indywidualny raport oraz przeprowadzono indywidualne sesje informacji zwrotnej. Opracowano raport zbiorczy oraz przeprowadzono podsumowanie dla Zarządu. Przeprowadzony proces spełnił oczekiwania Klienta, ukazał pełny obraz kompetencji badanej grupy, wskazał obszary do rozwoju zarówno grupowo jak i indywidualnie, zwiększył świadomość managerów na temat ich mocnych i słabych stron oraz pozwolił podjąć dalsze kroki w kontekście organizacji pracy organizacji. Wykazał istotne postępy po programie rozwojowym.

Klient z branży budowlanej zgłosił się z potrzebą zbadania potencjału menadżerskiego wśród grupy 8 osób i przygotowania programu rozwojowego. Przeprowadzono całodzienny proces Development Center w formie stacjonarnej na zadaniach przygotowanych specjalnie dla Klienta. Zastosowano także narzędzie MTQ Plus – pomiar odporności psychicznej. W sesji wzięli udział wykwalifikowani asesorzy. Sporządzono raporty indywidualne, a także zbiorczy. Każdy Uczestnik wziął udział w indywidualnej sesji zwrotnej. Proces przyniósł oczekiwane efekty i dał Zarządowi informację na temat predyspozycji badanych osób do awansu na stanowiska menadżerskie, natomiast Uczestnicy otrzymali informację o aktualnym poziomie kompetencji i kierunkach rozwoju. W efekcie powstał dopasowany program rozwojowy dla utalentowanych osób.

cta call to action image 2
Zadzwoń!

Jeżeli jesteś zainteresowana/y naszą ofertą lub potrzebujesz więcej informacji zapraszamy do kontaktu.

Gwarantujemy najlepsze dopasowanie oferty do Twoich potrzeb.

Umów spotkanie on-line lub kontakt telefoniczny z naszym ekspertem.

Skontaktuj się z nami!

Produkty powiązane