Zdobądź przewagę, dzięki ludziom Zadaj nam pytanie

Jesteśmy liderem w obszarze szkoleń menedżerskich, które przeprowadzamy w sposób zdalny oraz stacjonarny. Nasze autorskie szkolenia zdalne stanowią odpowiedź na bieżące wyzwania menadżerów oraz pracowników organizacji. Są wynikiem obserwacji i potrzeb z jakimi zwracają się do nas Klienci. Bazują na najnowszych badaniach, wspomagane są narzędziami m.in. testami psychometrycznymi.

Silne przywództwo

Ostatnie 2 lata to wyjątkowo ciężki czas dla liderów i szefów organizacji. To ewidentnie czas na Silne Przywództwo, gdzie koncentracja na rezultatach powinna iść w parze ze wsparciem rozwojowym i emocjonalnym dla ludzi i zespołów. Wyzwaniem staje się utrzymanie spójności organizacji i zespołów, a to wymusza lekką korektę stylu zarządzania w oparciu o Zintegrowany model przywództwa ILM72, która mobilizuje do rozwoju kompetencji Koncentracja na zespołach.

W ramach naszych usług HR Program Silne Przywództwo realizuje m.in.:Szkolenia z przywództwa

Development Center Online
 • Szkolenie z Zarządzania Zespołem Zdalnym „Architektura Pracy Zdalnej”

Program, który kształci nawyki pracy menedżerskiej, nadaje jej rytm, który buduje długookresową skuteczność. Ma szczególną wartość przy pracy zdalnej i hybrydowej, gdzie brak uporządkowania procesu zarządzania skutkuje rozpadem zespołu, ograniczeniem jakości i wydajności pracy.

 • Szkolenie z Przywództwa „Odkryj i modeluj swój styl przywódczy”

Pogram rozwoju stylów przywódczych menedżerów w organizacji. Szkolenie istotnie zwiększa efektywność zarządzania w zmianach, gwarantuje wzrost skuteczności menedżerskiej poprzez praktyczny trening stosowania wybranych stylów przywódczych w odniesieniu do sytuacji.


Badanie stylów i cech przywódczych ILM72

 • Certyfikacja ILM72 – zintegrowane modele przywództwa

Badanie wspiera organizacje skupione na rozwoju przywództwa i budowaniu kultury organizacyjnej. Test ILM72 pozwala na określenie aktualnego stylu przywództwa, ocenę jego skuteczności w długim okresie, zaplanowanie korekty lub wzmocnienia stylu oraz kompetencji.

Badanie ILM72 służy wspieraniu menedżerów w ich rozwoju. Korzystają z niego HR-owcy, coachowie, trenerzy, ale też top menedżerowie i właściciele firm.

 • Test oraz sesja informacji zwrotnej po badaniu ILM72 oraz DISC

Łączą nasz typ osobowości ze stylem zarządzania oraz efektywnością pracy lidera, dające feedback jak dobrze zaplanować rozwój.


Coaching menedżerski

coaching
 • Coaching zmian strategicznych (ang. Strategic change coaching)

Dedykowany jest w głównej mierze członkom zarządu i najwyższym rangą menedżerom.
Koncentruje się na:

 • procesach wdrażania zmian organizacyjnych,
 • fuzjach,
 • restrukturyzacjach,
 • trudnych procesach wewnątrzorganizacyjnych,
 • zmianie kultury,
 • formułowaniu wizji,
 • strategii działania,
 • kierunków dalszego rozwoju organizacji.
 • Coaching zaawansowanego przywództwa (ang. Executive coaching)

Podobnie jak coaching zmian strategicznych dedykowany członkom zarządów oraz najwyższym rangą menedżerom.
Koncentruje się na:

 • zwiększeniu skuteczności w realizacji celów organizacji (krótko i długookresowych),
 • analizie wpływu lidera,
 • zrozumieniu kluczowych ról menedżerskich,
 • wdrożeniu standardów efektywnych zachowań przywódczych.

Odporność psychiczna

Pandemia spowodowała, że wielu pracodawców i ich pracowników znalazło się w nowej i trudnej dla nich sytuacji. Dla pracodawców, którzy dbają o swoich pracowników szczególnie istotne stało się wspieranie ich w walce ze stresem oraz wypaleniem zawodowym.
Odporność psychiczna jest wysoko skorelowana z efektywnością własną, satysfakcją życia i z pracy, realistycznym postrzeganiem siebie, panowaniem nad lękiem, optymizmem, wytrzymałością fizyczną. Przekłada się na zwinność i zdolność przechodzenia przez zmiany, adaptacji do nowych okoliczności. Wpływa na nasz dobrostan, zdrowie psychiczne i poczucie szczęścia, a nawet dobry sen. W pracy osoby odporne poznamy po ich wytrwałości w dążeniu do celu, ambicji, wywiązywaniu się ze zobowiązań, dobry relacjach, stabilności emocjonalnej. To osoby lubiące działanie i utrzymujące wysoką motywację.

Wśród usług HR, które wspierają i budują naszą odporność psychiczną a tym samym efektywność są:
Szkolenie z odporności psychicznej („Silni i Odporni”)

Silni i Odporni

Kompleksowy program rozwoju efektywności własnej, która w 68% koreluje z naszą odpornością psychiczną. Szkolenie rozwija krok po kroku każdy czynnik wpływający na skuteczność naszych działań w zmiennym pełnym wyzwań otoczeniu:

 • Podejście do wyzwań
 • Zaangażowanie w realizację
 • Poczucie wpływu na własne życie
 • Kontrolę emocji
 • Wiarę we własne umiejętności
 • Pewność siebie w relacjach z innymiBadanie i rozwój Odporności PsychicznejMTQ48 / MTQPlus

 • Certyfikacja MTQ48 / MTQPlus – pomiar i rozwój Odporności Psychicznej

Szkolenie, dzięki któremu HR-owcy, trenerzy, coachowie i konsultantów nabywają kompetencje i umiejętności jak mierzyć i rozwijać odporność kandydatów i pracowników niezależnie od szczebla w organizacji.

 • Test oraz sesja informacji zwrotnej po badaniu MTQ48 / MTQPlus

Określa poziom siły i odporności psychicznej. MTQ jest przeznaczony dla osób pracujących podlegającym presji wyników, czasu, menedżerów oraz osób przygotowujących się do roli kierowniczej lub awansu. Są wersje testu dla sportowców oraz dzieci i młodzieży.
Stanowi nieocenione wsparcie dla HR-wców w obszarze: rekrutacji, procesów sukcesji, planowania rozwoju, sprawdzania postępów w projektach rozwojowych, talentowych oraz procesach coachingowych, zwiększa trafność pomiarów assessment center i development center, skraca czas diagnozy w procesie coachingu, pomaga modelować wysokoefektywną kulturę organizacji i precyzyjnie wyznaczać profile kompetencyjne.Coaching pewności siebie – siły i odporności psychicznej (ang. Confidence coaching)

coaching

Dedykowany menedżerom i pracownikom o wysokim potencjale: HiPo oraz Talenty.
Koncentruje się na:

 • wzmocnieniu wiary w siebie,
 • umiejętności w zarządzaniu emocjami,
 • wypracowaniu postawy sprzyjającej podejmowaniu nowych wyzwań,
 • odważnym działaniu,
 • asertywności,
 • radzeniu sobie z krytyką,
 • efektywnym funkcjonowaniu w relacjach interpersonalnych.

Szkolenia menedżerskie online


Efektywność osobista i szkolenia z zarządzanie czasem (ang. Personal Efficiency Program®) – szkolenie online

PEP-WORLDWIDE-1

Efektywność osobista oznacza sprawność oraz skuteczność. Stanowi ona jedną z kluczowych cech dobrego menadżera oraz dobrego pracownika. W znacznym stopniu zależy ona od umiejętności planowania i organizacji pracy w tym m.in. czasu potrzebnego na poszukiwanie dokumentów, korespondencji mailowej, nieefektywnych spotkaniach oraz robieniu rzeczy za innych.

Personal Efficiency Program to filozofia, praktykowane od ponad 20 lat w kilkunastu krajach szkolenie. Jest to sposób na podnoszenie efektywności pracy pracowników biurowych, ekspertów i menedżerów
Personal Efficiency Program®jest to program szkoleniowy online zwiększający efektywność własną w pracy poprzez:

 • skuteczne zarządzanie czasem,
 • zarządzanie sobą w czasie,
 • lepszą samoorganizację,
 • współpracę z innymi.Coaching umiejętności menedżerskich (ang. Managerial coaching)

Dedykowany menedżerom średniego szczebla zarządzania oraz awansowanym na stanowisko menedżerskie. Koncentruje się na rozwoju stylu zarządzania, umiejętności menedżerskich (komunikacja, delegowanie, motywowanie, monitorowanie, przekazywanie konstruktywnej informacji zwrotnej), podejmowaniu decyzji, budowaniu wizerunku, refleksji nad swoim działaniem, zespołem, otoczeniem biznesowym i ważnymi dla siebie sferami życia.Krótkie i efektywne szkolenia menedżerskie („DeEdu Online”)

Dostarczają skutecznych i konkretnych narzędzi menedżerskich. To szkolenia krótkie, pełne ćwiczeń, doświadczeń, refleksji, badań, dyskusji i wniosków. Forma w pełni angażująca uczestnika na każdym etapie udziału w szkoleniu. Nasi uczestnicy korzystają z pojedynczych, dwugodzinnych szkoleń, dowolnego pełnego modułu (4 szkoleń) jak i wszystkich modułów (łącznie cyklu 16-stu szkoleń).

 • Moduł 1: Development (Rozwój własny)

MY WAY – Planowanie i precyzowanie celów rozwojowych przy wykorzystaniu najlepszej efektywności mózgu.
JUST TALK – Komunikacja, która pozwala tak słuchać i mówić,aby w sytuacji pracy zdalnej docierać skutecznie do ludzi.
SAY YES-SAY NO – Asertywność w budowaniu relacji partych na szczerości, ale też zdrowym wyznaczaniu granic.
FIND – Kierowanie rozwojem, aby był dynamiczny i pozwalał odnajdywać się w nowych, bardzo zmiennych warunkach.

 • Moduł 2: EDUcation (Uczenie innych)

POWER – Gwarancja szybkiego wprowadzania i uczenia nowych członków zespołu, tak aby dawali z siebie wszystko co najlepsze.
SHARE – Informacja zwrotna udzielana w sposób wysoko motywujący do zmiany przy umiejętnym zarządzaniu reakcjami mózgu.
MASTER – Wiedza i najlepsze sposoby jej pozyskiwania i przekazywania.
DISCOVERY – Narzędzia do inspirowania i motywowania ludzi tak, aby dążyli do osiągania. Najnowsze badania dotyczące podstaw ludzkiej motywacji i jej fizjologii.

 • Moduł 3: CLImate (Najlepszy klimat)

WIN – Jaką rolę dla ludzi i efektywności ma świętowanie, które sposoby są najskuteczniejsze i jak właściwie zarządzać świętowaniem.
FUN – Zarządzanie zabawą jako skuteczną formą motywacji i sposobem na jeszcze mocniejsze relacje zawodowe.
– Zarządzanie wyzwaniami tak, aby ludzie dzięki nim mogli osiągać szczyty swoich możliwości.
WE – Zaufanie a efektywność osobista w pracy zdalnej.

 • Moduł 4: COOperation (Współpraca)

LISTEN – Słuchanie jako najważniejsze narzędzie do skutecznego zarządzania pracą zdalną.
PUSH – Wywieranie wpływu na drodze do coraz wyższych wyników.
JOIN – Zacieśnianie współpracy w zespołach rozproszonych, pracujących zdalnie.
FIGHT – Techniki negocjacyjne do wykorzystania na już.


Szkolenie z komunikacji („Moc słowa”)

Szkolenie z komunikacji „Moc słowa” adresowane jest dla wszystkich osób pracujących w organizacjach. Jest dobrym pomysłem w każdym momencie, dla każdej branży i uczestników na każdym szczeblu organizacji.

W szczególności dla:

 • menedżerów – to od ich kompetencji komunikacyjnych zależy skuteczność zarządzania ludźmi,
 • pracowników pracujących w zespołach – to od ich sprawności w komunikacji zależy sprawność procesów operacyjnych,
 • osób obsługujących klientów – to od jakości komunikatów zależą relacje i w efekcie również wyniki sprzedażowe.