Zdobądź przewagę, dzięki ludziom Zadaj nam pytanie

Szkolenie z Odporności Psychicznej – Wzmocnienie w życiu prywatnym i zawodowym

SILNI I ODPORNI – szkolenie z odporności psychicznej to kompleksowy program rozwoju efektywności własnej, która w 68% koreluje z odpornością psychiczną. E-szkolenie rozwija krok po kroku każdy czynnik wpływający na skuteczność naszych działań w zmiennym pełnym wyzwań otoczeniu:

 • Podejście do wyzwań
 • Zaangażowanie w realizację
 • Poczucie wpływu na własne życie
 • Kontrolę emocji
 • Wiarę we własne umiejętności
 • Pewność siebie w relacjach z innymi

Czym jest szkolenie z odporności psychicznej Silni i Odporni?

Szkolenie z odporności psychicznej „Silni i Odporni” to program utrzymywania i rozwoju odporności psychicznej. Jest to cykl działań rozwojowych, które rozwijają kompetencje intrapersonalne czyli te, które odpowiadają za zarządzanie własną kondycją psychiczną i efektywnością w pracy oraz w życiu prywatnym. Służy utrzymywaniu zespołów i jednostek w dobrej kondycji w sytuacjach trudnych i stresowych, a także w obliczu zmian i wyzwań. Dla zaangażowanych pracowników stanowi doskonałą profilaktykę wypalenia zawodowego.

Warto pamiętać, że praca pod presją czasu generuje wzrost stresu, który z kolei obniża efektywność pracowników, pogarsza ich wydajność oraz zmniejsza motywację do realizacji codziennych obowiązków. Jak sobie z tym poradzić? Jak pomóc podwładnym zniwelować napięcie i zwiększyć odporność psychiczną? Jak samemu zadbać o swoją kondycję w tym aspekcie? Na te pytanie odpowiedzi uzyskasz, biorąc udział w naszym szkoleniu BizYou Silni i Odporni.


Budowanie odporności psychicznej – dlaczego jest takie ważne?


Dlaczego warto rozwijać odporność psychiczną?

Odporność psychiczna objaśnia 25% zmienności osiąganych przez nas rezultatów. Jest skorelowana w 68% z efektywnością własną, a 52% z satysfakcją z życia i z pracy. To nasz wewnętrzny silnik do działania. Jeśli ma pracować na pełnych obrotach, trzeba o niego dbać. Szkolenie to taki pitstop, gdzie dokonujemy przeglądu naszej kondycji, oczyszczamy zbędne nam podejście do spraw i instalujemy nowe oprogramowanie, by sprostać presji i wyzwaniom, które stały się naszą rzeczywistością.

W populacji osób pracujących odporność psychiczna rozkłada się zgodnie z krzywą dzwonową. Mamy osoby, które:

 • mają trudności z codziennymi aktywnościami,
 • w przewadze zaś osoby, które radzą sobie z codziennością, ale w obliczu niestandardowych wyzwań lub długotrwałej presji obniżają loty i odczuwają negatywne skutki stresu,
 • mamy też osoby, które dopiero w obliczu presji wydobywają z swoje 100%, a codzienność ich nuży i męczy.

Dziś jednak mamy niestandardową sytuację. Liczba zmian rośnie lawinowo. Nasze status quo jest na każdym kroku podważane. Dlatego osoby, które do tej pory świetnie sobie radziły, dziś potrzebują dużej samoświadomości i przemyślenia wielu kwestii, by utrzymać się w formie. Stąd rosnąca potrzeba programu utrzymywania i rozwoju odporności psychicznej.

Dla kogo jest program rozwoju i szkolenie z odporności psychicznej?

W ramach profilaktyki można uznać, że dla każdego. W procesie kształcenia formalnego nie uczymy się o zarządzaniu sobą, swoją kondycją i postawą wobec innych, zmian ad hoc i procesów. Jednak są grupy zawodowe i funkcje w firmie obarczone standardowo wyższą presją:

 • menedżerowie, od których postawy będą zależeć krytyczne projekty, wdrożenia oraz zachowania personelu,
 • menedżerowie rozliczani za wyniki zespołu lub całej organizacji oraz operacyjne zarządzanie,
 • liderzy zmian i ich zespoły projektowe,
 • utalentowani pracownicy, którzy powinni w większym stopniu wpływać na organizację, a na których odwagę i siłę liczymy w najbliższej przyszłości,
 • menadżerowie, którzy wiedzą, że praca zdalna i ilość zadań poważnie nadwyrężyła kondycję pracowników,
 • handlowcy i telemarketerzy, którzy mają realizować cele sprzedażowe,
 • zespoły reklamacyjne, gdzie dzwonią niezadowoleni klienci,
 • osoby zajmujące się windykacją należności,
 • zespoły zmieniające w istotny sposób model funkcjonowania,
 • osoby niezawodne, łączące wiele funkcji w naszych organizacjach,
 • kobiety i mężczyźni łączący odpowiedzialne role organizacyjne, społeczne i rodzinne,
 • młodzi pracownicy o większej wrażliwości,
 • HR-owcy, od których oczekuje się wspierania innych mimo własnych zadań,
 • Wszystkie osoby i zespoły pod presją zmian i wyzwań.

Również skorzystają całe organizacje, które:

 • zauważają większą ilość zwolnień lekarskich i nieobecności również psychiatrycznych,
 • uważnie obserwują kondycję psychiczną pracowników w pandemii i szukają wsparcia dla swoich ludzi,
 • chcą świadomie budować pozytywne środowiska pracy bez obarczania ludzi nadmierną presją,
 • działające w branżach podlegających dynamicznym zmianom, gdzie od zwinności zależy przetrwanie i rozwój.


Co rozwija szkolenie z odporności psychicznej?Badania przedsiębiorców 4 Business & PeopleBusiness Centre Club z lipca 2020 roku bardziej dobitnie niż dotychczas pokazują zapotrzebowanie na postawy, charakter, podejście do pracy bardziej niż konkretne umiejętności. Wśród najbardziej cenionych są:

 • adaptacja do zmian (34%),
 • kreatywność i innowacyjność (34%),
 • odwaga (28%),
 • siła i odporność (28%),
 • proaktywność (25%).

Dotychczas w firmach panowało przekonanie, że takich postaw nie da się wykształcić, trzeba je zrekrutować. Zarówno dzisiejsza wiedza psychologiczna, badania nad neuroplastycznością mózgu oraz doświadczenia nasze i naszych Klientów zadają kłam takiemu przekonaniu. Możemy rozwijać nasze podejście do wyzwań i problemów, a dzięki temu skutecznie radzić sobie z dzisiejszą zmiennością, niepewnością, osiągając świetne efekty i zachowując dobrą kondycję psychiczną. Wszystko to można osiągnąć biorą udział w Programie Silni i odporni. Szkolenie z odporności psychicznej, które rozwija następujące kompetencje:

 • Orientacja na wynik
 • Otwartość na zmiany
 • Wytrwałość w działaniu
 • Autorefleksja
 • Autokorekta
 • Organizacja
 • Planowanie
 • Efektywność własna
 • Radzenie sobie ze stresem
 • Zarządzanie emocjami
 • Budowanie zdrowych relacji


Jak radzić sobie z presją w pracy? Jak zminimalizować stres i napięcie?Praca pod presją to nic przyjemnego – towarzyszy jej stałe napięcie i długotrwały stres, który może odbić się na zdrowiu i wywołać szereg problemów na poziomie fizycznym! Co oczywiste, niekorzystnie wpływa również na motywację do pracy i jej efektywność. Dlatego tak ważne jest, aby zbudować swoją odporność i skutecznie radzić sobie z naciskami z zewnątrz. Wśród najważniejszych kwestii, wpływających na kondycję psychiczną, należy wymienić:

 • wykształcenie umiejętności szybkiego reagowania na pojawiające się problemy – powstające nagle komplikacje, kłopoty techniczne, trudności w komunikacji ze współpracownikami to elementy obciążające. Warto nauczyć się z nimi radzić, wyszukiwać rozwiązań oraz alternatywnych sposobów realizacji zadań, co znacznie zmniejszy stres i podniesie poczucie pewności siebie oraz wiarę we własne kompetencje,
 • zdolność klarownej komunikacji – asertywność to kluczowa kompetencja, dzięki której presja w pracy zostaje szybko zminimalizowana – pracownicy powinni umieć osiągać kompromisy,
 • realna ocena własnych możliwości – stres i presja w pracy niejednokrotnie wynikają z natłoku obowiązków, które muszą być zrealizowane na już. Warto znać swoje możliwości i realnie szacować terminy wykonania zleceń, aby nie brać na siebie zbyt wiele,
 • podejście do wyzwań – traktowanie kolejnych zadań i obowiązków jako możliwość rozwoju, a nie obciążenie i problem do rozwiązania sprawia, że motywacja do pracy wzrasta. Pozytywne nastawienie potrafi zniwelować stres i zminimalizować poczucie bycia pod presją,
 • poczucie przynależności i wsparcie z zewnątrz – pracownicy firmy powinni być zintegrowani i mieć świadomość, że mogą wzajemnie na siebie liczyć. Zbyt wysoki poziom konkurencyjności i rywalizacji sprzyja presji – o wiele lepiej pracuje się w gronie serdecznych i solidarnych ze sobą ludzi.Kiedy jest dobry czas na szkolenie z odporności psychicznej?

JEŻELI …

  • musisz przygotować swój zespół na nowe wyzwania, na odrabianie strat po pandemii,
  • słyszysz, że Twój zespół ma dość, że brakuje mu sił,
  • menadżerowie nie mają już pomysłu na uzyskanie wyższych wyników,
  • energia w zespołach spada,
  • ludzie narzekają, są bierni, oczekują wskazówek,
  • twój Zespół jest wyczerpany po ostatnich wydarzeniach a przed nim kolejne wyzwania,
  • wiesz, że Twoi menadżerowie za dużo się martwią,
  • czujesz, że spada w Twoim zespole poczucie wpływu,
  • martwisz się o kondycję psychiczną swoich pracowników,
  • aby utrzymać dobrą kondycję poszczególnych osób i zespołu oraz zapobiec wypaleniu zawodowemu oraz przeciążeniom

 

 •  …TO PROGRAM SILNI I ODPORNI, JEST DLA TWOJEGO ZESPOŁU.Silni i odporni czyli jacy?

Silni i odporni to ludzie, którzy mimo presji i trudności są w stanie osiągać wysokie wyniki, a okoliczności nie mają dla nich znaczenia.
Nie są odczłowieczonymi robotami – mają w sobie spokój i są towarzyskie. Zachowują dobrą formę psychiczną. Korzystają z szans, wiedzą czego chcą i sięgają po to. Są wytrwali w dążeniu do celu, podejmują ryzyko i uczą się z doświadczeń. Znają swoją wartość i dobrze czują się sami ze sobą jak również w towarzystwie innych.


Co otrzyma Organizacja?

 • Wyniki grupowe odporności psychicznej zespołu przed i po programie.
 • Wyniki badania satysfakcji po szkoleniu.
 • Zestaw materiałów utrwalających efekty szkolenia.
 • Zaproszenie do Grupy TOP HR i Konkursu „Pracownik Roku”.

 

Co otrzyma Uczestnik?

 • Informację normatywną o poziomie swojej odporności lub wrażliwości psychicznej na podstawie testu MTQ.
 • Wysoką samoświadomość swojej kondycji i możliwości.
 • Metody rozwoju ad hoc i w długim terminie.
 • Wsparcie i towarzyszenie w rozwoju.
 • Materiały szkoleniowe.

Kto już skorzystał ze szkolenia z odporności psychicznej?

 

ABB, EY, Recordati, OSTC (traderzy), Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Cemex (handlowcy), Santander Aviva, Bial Mich, Mc Kinsey, Jeronimo Martins, Innogy, Sephora, Polskie Regiony, Link 4, Innogy, SEC i wielu innych.

Agenda szkolenia z odporności psychicznej

Wraz z osobą odpowiedzialną za rozwój zespołu układamy adekwatny do zespołu i jego sytuacji mix działań rozwojowych. Dzięki temu optymalizujemy czas i koszty szkolenia.

• Webinar lub szkolenia zdalne wprowadzające

Jak nie zwariować w dynamicznej rzeczywistości?

• Autodiagnoza MTQ48/MTQPlus (Mental Toughness Questionaire)
• Indywidualne sesje coachingowo-feedbackowe
(opcjonalnie)
• Moduł szkoleniowy on-line wprowadzający do rozwoju postawy
Czas trwania: 2 do 3 godziny

Jak mądrze kształtować swoją postawę skuteczności, nawyki i charakter?

• Moduły szkoleniowe online poświęcone czynnikom odporności psychicznej
Czas trwania pojedynczego szkolenia: 2 do 3 godziny

Podejście do wyzwań,
Zaangażowanie w realizację,
Poczucie wpływu na własne życie,
Kontrola emocji,
Wiara we własne umiejętności,
Pewność siebie w relacjach z innymi

• Ponowna autodiagnoza
(dla chętnych, by sprawdzić postępy w rozwoju własnej skuteczności)

Opcjonalnie program może zostać poszerzony o diagnozę aktualnego poziomu odporności testem psychometrycznym MTQ48 lub MTQ Plus z sesją coachingowo feedbacową.

• Coaching indywidualny
(opcjonalnie)

Opcjonalnie program może zostać poszerzony o indywidualny coaching. W ten sposób program otrzymuje zindywidualizowaną formę, która pozwala uczestnikowi wybrać moduł szkoleniowe oraz przepracować osobiste sytuacje w dyskretnej formie.

• Action learning
(opcjonalnie)

Polecamy grupowy action learning, który pozwala wzmacniać odporność grupową poprzez wymianę doświadczeń wdrożeniowych, udzielane wsparcie dla siebie nawzajem i integrujące wiedzę i  umiejętności ćwiczenia.

Efekty szkolenia Silni i Odporni

Uczestnicy po Programie:

 • Wprowadzają wzmacniające zmiany w swoim sposobie myślenia.
 • Nabierają pewności siebie w relacjach z innymi.
 • Świadomie i odważnie zaczynają zarządzać swoim stanem emocjonalnym.
 • Pracują pieczołowicie nad rozumieniem swojego faktycznego wpływu i na nim się koncentrują.
 • Odzyskują panowanie nad sobą w trudnych, zaskakujących sytuacjach.
 • Zmieniają sposób oceniania siebie i wzmacniają wiara we własne umiejętności.
 • Zarządzają świadomie swoją wydajnością po to żeby się wspierać a nie nieskończenie sobie dociskać.
 • Wiedzą jak utrzymywać swoją koncentrację na ukończeniu zdania.
 • Analizują i wdrażają wnioski z doświadczeń.
 • Podejmują ryzyko.
 • Wychodzą z Programu Odporniejsi Psychicznie.

Wytrzymałość psychiczna – to bycie na bieżąco z wiedzą co jest kluczem do osobistej wydajności, dobrego samopoczucia i pozytywnego zachowania.


Forma szkolenia:

 • Studia przypadków i badań skłaniające do refleksji
 • Dyskusja moderowana
 • Symulacje i eksperymenty
 • Ćwiczenia własne
 • Czas na autorefleksję
 • Wymiana doświadczeń

Każdy moduł szkoleniowy składa się z:

 • wzbudzenia odpowiedzialności za własną postawę poprzez badania i przykłady,
 • identyfikacji potencjału i blokad w postawie,
 • zaplanowanie zmiany podejścia na konstruktywny i adekwatny do osoby,
 • prostych technik zmiany do zastosowania ad hoc,
 • przedstawienia metod rozwoju czynnika odporności w dłuższym okresie,
 • “zadania domowego” na utrwalenie wiedzy i umiejętności z modułu.

Trener odporności psychicznejzespol dorota

Dorota Malczewska

Jest współautorką Programu i nieustannie czuwa nad uzupełnianiem go o najnowsze treści, badania oraz narzędzia, które rozwijają siłę i odporność psychiczną. Na drodze pracy z uczestnikami udowadnia im, że istnieją sprawne narzędzia, które szybko i skutecznie wzmacniają naszą kondycję psychiczną. Jej pasją jest tworzenie i prowadzenie szkoleń menadżerskich. Z wielkim zaangażowaniem i ciekawością realizuje feedbackowe po badaniach postaw i kompetencji. Asesor Development Center oraz Assessment Center. Ukończyła studia na kierunku zarządzania zasobami ludzkimi. Posiada ponad 10 lat doświadczenia biznesowego we wspieraniu rozwoju pracowników oraz zarządzaniu i budowaniu zespołów sprzedażowych. Pasjonatka Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz Racjonalnej terapii Zachowań.

Certyfikaty i akredytacje​

Medal Eupropejski Szkolenie Silni i Odporni

Korzyści ze szkolenia z odporności psychicznej Silni i Odporni dla organizacji

 • Zwiększona satysfakcja z pracy pracowników
 • Wzrost efektywności pracy
 • Zwiększona zwinność organizacji i szybsza adaptacja do narzucanych zmian
 • Zaangażowane zespoły
 • Niższa absencja (krótkie nieobecności) i rotacja (odejścia z powodu nadmiernego obciążenia)
 • Budowanie organizacji dającej satysfakcję z rezultatów i zdrowych relacji
 • Opinia pracodawcy, który dba o dobrostan pracowników
 • Lojalizacja pracowników

W 2021 r. szkolenie Silni i Odporni zostało nagrodzona Medalem Europejskim. To prestiżowe wyróżnienie przyznawane firmom, które świadczą wysokiej jakości usługi.

Korzyści dla Uczestnika:

 • Zachowanie świetnej kondycji w obliczu zmian i wyzwań
 • Umiejętność utrzymywania wysokiej satysfakcji z życia prywatnego i pracy
 • Szybsze i bardziej znaczące osiągnięcia
 • Uczucie spokoju i panowania nad zadaniami
 • Umiejętność samorozwoju i zwiększona samoświadomość
 • Kompetencja zarządzania sobą w trudnych sytuacjach
 • Pewność siebie, która pozwala uwalniać potencjał osoby

 

Wyróżniki programu BizYou

 • Autorzy programu wprowadzali koncept odporności psychicznej do Polski w 2006 roku. Doświadczenia zebrane osobiście i we współpracy z ośrodkami badawczymi stanowią bazę tego programu.
 • Od lat kształcimy trenerów diagnozy i rozwoju odporności psychicznej.
 • Prowadzimy badania i dysponujemy normami dla grup zawodowych tak, by lepiej dopasowywać program do potrzeb organizacji.
Program telentowy

Gwarancja jakości szkoleń BizYou

 • Najnowsze badania i dowody naukowe dotyczące zarządzania funkcjami mózgu, które przekładają się na naszą odporność psychiczną.
 • Treści oparte na kilkunastoletnich doświadczeniach pracy ekspertów rozwijających siłę i odporność psychiczną w biznesie i sporcie.
 • Narzędzia opierające się na doświadczeniach psychologów, psychiatrów, socjologów, neurologów, terapeutów, praktyków efektywności zarządzania.
 • Energia trenerów, która jak mówią Uczestnicy naszych szkoleń „przechodzi przez ekran”.
 • Zadania domowe, monitoring realizacji i weryfikacja wdrażania poznanych umiejętności i narzędzi, które mobilizują do pełnego wykorzystania programu.

Program buduje głębokie zrozumienie siebie

E-szkolenie dostarcza technik autorozwoju

Dostarcza indywidualnego wsparcia w rozwijaniu kompetencji osobistych (intrapersonalnych)

Wzmacnia adaptację do zmian, odwagę w działaniu, siłę i odporność oraz proaktywność

Zobacz również: Certyfikacja MTQ48 oraz MTQPlus

Klienci i opinie

„(…) Szkolenie w formie zdalnej … to bardzo dobra forma wdrażania narzędzi usprawniających komunikację. Konstrukcja warsztatu pozwoliła na wzbudzenie refleksji i szeregu inspiracji dotyczących tematu. Uczestnicy bardzo pozytywnie ocenili warsztat i uznali, że został zrealizowany jego cel. (…)”

Marta Kowalska
Kierownik rekrutacji i rozwoju talentów

klient2 recordati

„(…) Formuła szkolenia okazała się bardzo skuteczna, dynamiczna, inspirująca i mocno angażująca uczestników. Warsztaty są bardzo dobra formą wdrażania narzędzi usprawniających pracę menadżerów. Polecamy taką formę szkoleniową, jako wsparcie w rozwijaniu umiejętności
zarządzania ludźmi w organizacjach (…)”

Dominika Dłużniewska
HR Manager CEE

klient forte

„(…) Szkolenie, w którym wziął udział nasz zespół HR jest częścią autorskiego programu DeEdu On-line. Warsztat pozwolił na gruntowane zapoznanie się z prezentowanym narzędziem oraz jego przećwiczenie (…)”

Bogumiła Kaja
Dyrektor Biura Personalnego

klient2 roedl

„(…) W szkoleniu Just Talk wziął udział nasz zespół HR-u. Szkolenie trwało dwie godziny, jednak jego formuła okazała się bardzo skuteczna, a zadanie poszkoleniowe dodatkowo wspiera uczestników we wdrażaniu techniki poznanej na warsztacie i pozwala zdobyć motywację do dalszego stosowania (…)”

Therese Baginski
Partner

Case studies naszych klientów

Klient z branży farmaceutycznej zgłosił się z potrzebą wzmocnienia odporności psychicznej w obliczu nowej sytuacji, jaką była pandemia Covid-19 oraz nabycia umiejętności zarządzania zespołami rozproszonymi. Przeprowadzono badanie odporności psychicznej MTQ48 w grupie 14 Uczestników. Stanowiło ono podstawę do przeprowadzenia warsztatów. Każdy warsztat dotyczył innego czynnika odporności psychicznej. W sumie przeprowadzono 12 warsztatów w dwóch grupach. Uczestnicy zauważyli u siebie zwiększenie świadomości na temat radzenia sobie w nowych, stresowych sytuacjach oraz poznali narzędzia skutecznej pracy zdalnej. Program SIO odpowiedział na potrzebę Klienta. Wzmocnił również relacje i zwajemne rozumienie w zespole zarządzającym.

Umów się na spotkanie online

cta call to action image 2
Zadzwoń!

Jeżeli jesteś zainteresowana/y naszą ofertą lub potrzebujesz więcej informacji zapraszamy do kontaktu.

Gwarantujemy najlepsze dopasowanie oferty do Twoich potrzeb.

Umów spotkanie on-line lub kontakt telefoniczny z naszym ekspertem.

Skontaktuj się z nami!

Produkty powiązane