Zdobądź przewagę, dzięki ludziom Zadaj nam pytanie

Firma BizYou często pojawia się na wysokich pozycjach w rankingach firm szkoleniowych, ponieważ świadczy doskonałej jakości usługi dla swoich klientów. W dynamicznie zmieniającym się świecie biznesu, nieustanny rozwój zawodowy i poszerzanie umiejętności stają się kluczowe dla sukcesu indywidualnego i organizacyjnego. Rok 2024 przynosi nowe możliwości w obszarze edukacji korporacyjnej, a wraz z nimi rośnie zapotrzebowanie na wysokiej jakości szkolenia, które pomogą pracownikom i liderom sprostać przyszłym wyzwaniom. 

Jaka tematyka szkoleń będzie najważniejsza w 2024 roku dla firm?

Z badań zawartych w raporcie DGP są to:

– odporność na stres i dobrostan – 37%,

– przywództwo – 35%,

– komunikacja – 32%.

Ważne jest, aby rozwijać umiejętności odporności na stres i dbałości o dobrostan pracowników, zwłaszcza w dynamicznym środowisku biznesowym. Zgodnie z raportem DGP, a także naszym własnym doświadczeniem w BizYou, tematyka ta stanowi kluczowy obszar zainteresowania firm, reprezentując imponujące 37%. Dlatego też prowadzimy profesjonalne szkolenie z odporności psychicznej. Kolejnym istotnym aspektem jest przywództwo, które zdobywa 35% uwagi, co wskazuje na potrzebę rozwijania umiejętności kierowniczych wśród pracowników na różnych szczeblach hierarchii organizacyjnej – sprawdź szkolenie zarządzanie zespołem, coaching menedżerski BizYou. Komunikacja, stanowiąca 32% badanego obszaru, również pozostaje w centrum zainteresowania, podkreślając wagę klarownej i efektywnej wymiany informacji w firmach – zobacz nasze szkolenie z komunikacji.

Tym bardziej miło nam poinformować, że po raz kolejny znaleźliśmy się w wąskim gronie firm szkoleniowych wyróżnionych przez Dziennik Gazeta Prawna w Rankingu Firm za 2023r. Jesteśmy w rankingu drugą pod względem wielkości firmą skoncentrowaną na rozwoju kompetencji menedżerskich, społecznych oraz intrapersonalnych takich jak: efektywność własna czy odporność psychiczna. Nasze szkolenia i usługi HR to doskonały wybór.

Między skutecznością a dobrostanem – ranking firm szkoleniowych

Dziennik Gazeta Prawna opublikowała nasz komentarz: https://gf24.pl/39497/miedzy-efektywnoscia-pracy-a-dobrostanem/ w Rankingu Firm Szkoleniowych:

Oczekiwania względem pracowników nieustająco rosną. Wymaga się od nich większej elastyczności, szybkości nabywania nowych kompetencji oraz zwinnej adaptacji do zmian. Pracownicy po czasie pandemii są jednak w dużo słabszej kondycji niż kiedykolwiek wcześniej. W 2022 roku wystawiono zwolnienia lekarskie na 24 mln dni z powodu zaburzeń psychicznych. 61% osób podaje zły stan zdrowia psychicznego jako przyczynę odejścia z pracy. „Dziś psychiczne BHP staje się podstawą działań HR zarówno w dużych firmach jak również małych i średnich, którymi się opiekujemy.” – mówi Kinga Badowska, członkini zarządu LU-BI Outsourcingu Miękkiego HR. Równocześnie efektywność pracy w Polsce jest daleko w tyle za światową czołówką. Pracujemy dłużej niż inne nacje, ale mniej wydajnie. Polski pracownik w ciągu godziny generował wartość dodaną o 33,7% niższą niż przeciętny pracownik w UE. Największą różnicę widać w porównaniu w Niemiec, gdzie wydajność pracy jest o 82% wyższa niż w Polsce.

Sposobem na uporanie się z luką między oczekiwaniami a kondycją pracowników jest rozwój odporności psychicznej oraz budowanie zdrowych środowisk pracy. Właśnie dlatego raport Światowego Forum Ekonomicznego (World Economic Forum) „Future of Jobs Report” odporność psychiczna została uznana za jedną z kluczowych kompetencji potrzebnych do radzenia sobie z dynamicznymi zmianami na rynku pracy.W BizYou postawiliśmy już w 2006 roku na wsparcie organizacji w podnoszeniu odporności psychicznej w oparciu o międzynarodowe i najnowsze know-how. Organizujemy pomiary testami psychometrycznymi, szkolenia zamknięte dla firm. Osobiście certyfikuję trenerów, coachów i specjalistów HR w zakresie pomiaru i rozwoju tej neuroplastycznej cechy osobowości, by osób rozwijających ten obszar było wystarczająco dużo”.– mówi Katarzyna Lorenc członkini Zarządu BizYou i ekspertka BCC. Szkolenia dla pracowników to jednak za mało. Szkolenia menedżerskie powinny dziś uwzględniać konieczność zarządzania kondycją pracowników oraz budowanie rezylientnych środowisk pracy. Procesy pomiaru metodą development center wzbogacane są o sprawdzenie, jak poziom odporności wpływa na demonstrowanie kompetencji oraz tempo uczenia się.

Odporność psychiczna odpowiada za 25% efektywności własnej pracowników i równocześnie wysoko koreluje z poczuciem satysfakcji z życia i pracy oraz poczuciem szczęścia. Potwierdzają to nie tylko badania psychologiczne, ale również neurologiczne wykonywane rezonansem magnetycznym. Czas na postawienie na odporność w programach rozwoju pracowników, talentów i menedżerów właśnie nadszedł. To sposób na łączenie efektywności i dobrostanu.

Jak rozwijać przywództwo?

Global Leadership Forecast – to jedno z największych badań na temat przywództwa, przeprowadzone przez Center for Creative Leadership we współpracy z EY. Badanie to dostarcza ogromnej ilości danych na temat trendów w zarządzaniu i przywództwie na całym świecie, w tym analizuje różne style przywódcze i ich wpływ na wyniki organizacji. Ostatnie pełne wydanie, Global Leadership Forecast 2021, zostało opublikowane w 2021 roku.

Główne wnioski:

  • Istnieje różnorodność stylów przywództwa, ale przywództwo transformacyjne jest często uznawane za najskuteczniejsze w XXI wieku.
  • Liderzy o wyższym poziomie umiejętności przywódczych mają tendencję do osiągania lepszych wyników organizacji.
  • Adaptacja do zmian jest kluczowa dla sukcesu przywódcy w dynamicznym środowisku biznesowym.

Modeli przywództwa jest znacznie ponad 200. Na bazie 200 najczęściej cytowanych powstała definicja, którą stosujemy w Integrated Leadeship Model. Style przywódcze, które mierzymy za pomocą ILM zostały stworzone na podstawie 50 najczęściej cytowanych modeli. Zintegrowany model przywództwa i oparty o niego pomiar ILM72 pozwala zbadać styl i skuteczność liderów oraz rozwinąć ją do oczekiwanego poziomu.

Przywództwo można rozwijać w programach szkoleniowych BizYou:

szkolenie z przywództwa

Konsultantów zapraszamy na warsztaty licencyjne:

Sprawdźcie także nasze konto na Linkeldn

Nasze szkolenia HR i usługi HR obejmują także:

Kiedy myślicie: najlepsza firma szkoleniowa w Polsce, warto zajrzeć na stronę BizYou.