Zdobądź przewagę, dzięki ludziom Zadaj nam pytanie

Najcenniejszy kapitał?

Ludzie, których zatrudniamy to nasz najcenniejszy kapitał. Ostatecznie to ich kompetencje i zaangażowanie decydują o wielkości sprzedaży, jakości produktów i usług, a w konsekwencji o satysfakcji Klienta i wartości marki. Nawet 43% wyniku firmy może być determinowana przez niedopasowane zarządzanie personelem i nieodpowiednie korzystanie z ich potencjału!

Jaki wpływ mają pracownicy na rozwój biznesu?

Na rynku pracownika kapitał ludzki staje się coraz droższy, a dobry pracownik to „dobro” rzadkie. Kiedy jego doświadczenie i kwalifikacje rosną, dają nam szansę na rozwój nowych usług oraz dostęp do nowych klientów. Jednocześnie ludzie mogą zrezygnować z pracy w każdej chwili, a kwalifikacje, na których zbudowaliśmy nasz biznes mogą odejść wraz z nimi. Utrata wartościowego pracownika i w efekcie zmiana na stanowisku zawsze wiąże się z obniżeniem efektywności pracy. Szacunki pokazują, że strata związana ze zmianą pracownika to od 70-200% jego rocznego wynagrodzenia! Oznacza to, że czasami czekamy 2 lata, by nowy pracownik uzyskał wprawę i kwalifikacje swojego poprzednika. Dlatego część pracodawców jest zakładnikami swoich pracowników; nie mają planu zastępstw i sukcesji, opisanych stanowisk pracy i pomysłów na wdrażanie nowych osób do pracy tak, by ich kwalifikacje pozwalały na efektywną pracę już kilka miesięcy po zatrudnieniu. Inni widzą, że biznes mógłby rosnąć, gdyby tylko mieli dostęp do właściwych kandydatów do pracy. Część przedsiębiorców wątpi we wzrost swojego biznesu z uwagi na czas, który już dziś muszą poświęcić na zarządzanie biznesem i ludźmi. Różni przedsiębiorcy – różne problemy, ale faktem jest, że coraz częściej zdolności wzrostu i rozwoju biznesu ogranicza dostęp do personelu.

Czy można zarządzać cały czas tak samo?

W każdej firmie, która zaczyna zatrudniać powyżej 50 pracowników, aby biznes mógł dalej cieszyć, konieczna jest zmiana podejścia do zarządzania. Zazwyczaj to, co dało nam sukces na pierwszym etapie może stać się przyczyną porażki na kolejnym. Organizacja to żywy organizm – jego zachowania i preferencje zmieniają się wraz z uzyskiwaniem dojrzałości. Niestety fazy przejściowe potrafią być bolesne i czasami kończą się utratą motywacji i rozpędu, a nawet utratą cennych pracowników. Pomysły by naśladować duże firmy i zmieniać się w „korporację” również rzadko dają dobre rezultaty. Zwykle wtedy organizacja traci kreatywność i elastyczność, które są źródłem przewagi małych i średnich firm. Wybranie właściwej ścieżki rozwoju to klucz do sukcesu, a jego najważniejszym elementem staje się dziś strategia personalna.

Dlaczego outsourcing HR ma sens?

Właściciele i zarządzający to zwykle eksperci w swoich branżach. Znają swój rynek na wylot. Wiedzą, jak udoskonalać usługi i produkty – nie trzeba ich tego uczyć. Jednak zarządzanie personelem z czasem zajmuje coraz więcej czasu tak, że nie starcza im go na rozwój biznesu. Wtedy dobrym rozwiązaniem jest outsourcing HR.

Outsourcing HR to rozwiązanie, które w krótkim czasie potrafi sprawić, że zarządzanie personelem stanie się magnesem dla najlepszych ludzi w twojej branży. Nie chodzi tu jednak o kadry i płace, z którymi dobrze radzi sobie księgowość, ani o szkolenia, których efektywność bywa bardzo niska. Mówimy tu o stworzeniu środowiska pracy, które ludziom przynosi satysfakcję z pracy, a tobie kreatywny, energiczny zespół gotowy do ciężkiej pracy. Aby zbudować właściwy klimat dla organizacji trzeba działać metodycznie krok po kroku. Zadbać o wizerunek pracodawcy, rekrutację i selekcję, wdrożenie, spójne podejście do wynagrodzeń i benefitów, sukcesję, rozwój i ewaluację postępów, docenienie, integrację, kulturę zarządzania, drożną komunikację, sprawność zespołów i efektywność pracy. Te miękkie aspekty, o które dba profesjonalny outsourcing HR dają zwykle twarde rezultaty w postaci poprawy jakości, wzrostu sprzedaży i efektywności oraz oszczędności w gospodarowaniu.

Dlaczego nie łatwo zatrudnić dobry outsourcing HR?

Dobry outsourcing HR nie jest łatwy do dostarczenia. Wymaga dobrego poznania specyfiki firmy oraz branży i jednocześnie wykorzystania szerokich kompetencji miękkich. W efekcie dobry HR rzadko opiera się na jednej osobie. Aby uruchomić potencjał ludzi, potrzebny jest zespół ekspertów. Z kolei zatrudnienie zespołu ludzi dla średniej wielkości firmy to nieracjonalny wydatek. Dlatego właśnie outsourcing HR jest sprytnym rozwiązaniem. Dobrze skalkulowana oferta outsourcingu HR pozwoli na dostęp do wielu ekspertów, którzy będą w sposób planowy współdziałać na rzecz Twojej firmy i równocześnie zyskasz opiekuna, który będzie koordynował działania wewnątrz z uwzględnieniem jej specyfiki. Koszty całego przedsięwzięcia nie przekroczą kosztów jednego etatu na 100 pracowników. Dodatkowo, takie działania jak badania, programy rozwoju kompetencji i inne narzędzie uzyskasz już w ramach tej ceny. To dużo lepsze rozwiązanie niż zatrudnienie pojedynczej osoby, która będzie potrzebowała dodatkowego budżetu na szkolenia i inne standardowe działania oraz będzie ograniczona swoim doświadczeniem i kompetencjami.

Co ma wspólnego HR i dyrektor finansowy?

Nikogo nie trzeba przekonywać, że na pewnym etapie w firmie musi pojawić się szef sprzedaży czy dyrektor finansowy. Pomimo, że wszyscy pracujemy na sprzedaż i nasza praca ma wymiar finansowy wiadome jest, że trzeba te działania koordynować. A jak jest z zarządzaniem ludźmi? Zwykle słyszy się, że ludźmi zarządzają wszyscy. Wszyscy, czyli ostatecznie nikt! Czy pozwolilibyście, by pieniędzmi firmy zarządzali wszyscy? Raczej nie, prawda? Dlaczego więc tak często pozwalamy, by najcenniejszym kapitałem, czyli ludźmi w naszych organizacjach zarządzali wszyscy, czyli nikt? Outsourcing HR nie ma zastąpić menedżerów – przeciwnie! Ma im dać narzędzia, które pozwolą im połączyć zarządzanie zadaniami z zarządzaniem ludźmi –  wydobywać z ludzi to, co najlepsze. Dbać o ich satysfakcję i równocześnie o rozwój firmy. Zadaniem outsourcingu HR jest zapewnić spójne podejście do zarządzania personelem tak, aby firma mogła dynamicznie się rozwijać i przyciągać kolejne wartościowe osoby, które znowu wniosą energię i kompetencje do dalszego rozwoju … W ten sposób rozwój każdej z organizacji wspierany jest przez outsourcing HR.

Warszawa – outsourcing HR

Warszawa i firmy skupione w jej okolicach mogą już teraz korzystać z naszych 11 lat doświadczeń, w trakcie których z naszego doradztwa skorzystało ponad 150 organizacji. Swoją ofertę kierujemy zarówno do firm z siedzibą w Warszawie jak i tych, które posiadają odziały, fabryki czy samodzielnych pracowników poza Warszawą.

Wszystkich zainteresowanych poznaniem korzyści płynących z outsourcingu HR zapraszam do kontaktu!