Zdobądź przewagę, dzięki ludziom Zadaj nam pytanie


Do 30 lipca 2023 r. trwa nabór w ramach Akademii Menadżera MŚP.

Celem dofinansowania jest wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zasobami ludzkimi dla kadry menedżerskiej.


Dofinansowanie może być przeznaczone:

Usługi doradcze i szkolenioweBazy Usług Rozwojowych, które pozwolą:

1. Zdiagnozować:

  • potrzeby mikro- , małego-, średniego przedsiębiorstwa
  • luki kompetencyjne właścicieli, kadry menedżerskiej lub osób przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego.

2. Przeszkolić menadżerów przedsiębiorstw z sektora MSP, w tym:

  • właścicieli
  • pracowników zatrudnionych na kierowniczym stanowisku
  • pracowników, wobec których właściciele mają plany związane z awansem na stanowisko kierownicze


Dla kogo jest dofinansowanie?

Mikro-, małe, średnie przedsiębiorstwa:

  • planujące przeszkolić osoby na stanowiskach kierownicze lub osoby przewidziane do awansu na stanowisko kierownicze;
  • spełniające warunki uzyskania pomocy de minimis lub pomocy publicznej;
  • zobowiązujące się do wniesienia wkładu prywatnego w wysokości nie mniejszej niż 20% kwoty wsparcia.


Skontaktuj się z nami, aby poznać szczegóły i skorzystać z dofinansowania.


*Treść pochodzi ze strony: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/akademia-menadzera-msp