Zdobądź przewagę, dzięki ludziom Zadaj nam pytanie

Nasza odporność psychiczna jest kluczem do naszej wewnętrznej motywacji, a także do rozwijania jej u innych.

Motywację wewnętrzną definiuje się jako motywację do zrobienia czegoś ze względu na satysfakcję z wykonywania danej czynności, a nie robienie jej dla nagrody lub określonego rezultatu.

Jest zakorzeniona w teorii samostanowienia (SDT – sefl-determination theory). Jej „alternatywą” jest motywacja zewnętrzna. Motywacją jest zrobienie czegoś za nagrodę (często pieniądze) lub uniknięcie kary.

Przez bardzo długi czas znaczna część praktyki motywacyjnej skupiała się na motywacji zewnętrznej – systemy wynagrodzeń/premii, systemy oceniania i wielu systemów zarządzania wynikami. Wielu twierdzi obecnie, że nie przynosi to pożądanych rezultatów dla żadnej ze stron.

Motywatory zewnętrzne mają zwykle krótkotrwały wpływ. Nadal jednak odgrywają rolę w motywowaniu i mogą zaspokoić podstawowe potrzeby większości pracowników – żywność, schronienie itp.

W powietrzu czuć zmianę. Pandemia Covid-19 zmusiła wiele osób do ponownej oceny sposobu życia i pracy. Nowe pokolenia wchodzące na rynek pracy kierują się innymi wartościami. Pieniądze nie są już dla wielu główną motywacją. Większość wydaje się cenić robienie czegoś wartościowego, interesującego i stanowiącego wyzwanie w pracy i życiu. Zakładając, że podstawowe potrzeby Maslowa są zaspokojone, starają się znaleźć zadowolenie w tym, co robią.

Krajobraz pracowników zmienia się szybko zgodnie z motywacją wewnętrzną.

SDT sugeruje, że trzy podstawowe elementy motywacji wewnętrznej to autonomia, mistrzostwo i łączność. Praktycy tacy jak Daniel Pink dodają teraz czwarty element – cel.

Jo Owen, przewodnicząca STIR Education, rozwinęła to w model RAMP, który obecnie z powodzeniem stosuje się w dużych i złożonych środowiskach, uzyskując imponujące wyniki. RAMP oznacza 4 potrzeby:

  • Pokrewieństwo: potrzeba poczucia przynależności i połączenia z innymi – interakcji, wspierania i bycia wspieranym przez innych.
  • Autonomia: potrzeba posiadania wystarczającej kontroli nad swoim życiem i pracą, kontrolowania tego, co robisz i przyjmowania związanej z tym odpowiedzialności.
  • Mistrzostwo: potrzeba poczucia się kompetentnym w zajmowaniu się tym, co ważne i wiary w to, że można to rozwinąć.
  • Cel: Poczucie, że to, co robisz, ma sens, dzięki czemu możesz określić znaczące cele dla siebie.

Wiemy, jak rozwijać te zachowania i cechy u siebie i innych.

Wszystko to może wydawać się oczywiste, wyzwanie polega na jego zastosowaniu. Badania pokazują, że zdolności i zachowania to jedno, ale prawie zawsze należy je wiązać z odpornym i pozytywnym nastawieniem, aby zoptymalizować ich wpływ.

Odporność + sposób myślenia = lepsze wyniki

I tu pojawia się koncepcja odporności psychicznej.

Odporność psychiczna to ten aspekt Twojej osobowości, który opisuje Twoje reakcje psychiczne na wyzwania, przeciwności losu, możliwości i niepowodzenia. Ponadto, bardzo dobrze udokumentowana i szeroko stosowana w programach rozwojowych, koncepcja 4C składa się z 8 niezależnych czynników tworzących 4 elementy – Kontroli, Zaangażowania, Wyzwania i Pewności siebie.

Każdy czynnik opisuje odrębny aspekt naszych reakcji mentalnych – naszą postawę;

MTQPlus, będący użytecznym, wysokiej jakości środkiem psychometrycznym, pomaga użytkownikom to ocenić.

Nie jest trudno dostrzec, jak te czynniki postawy łączą się z czynnikami behawioralnymi związanymi z motywacją wewnętrzną. Łączą się one, aby umożliwić spójne przyjęcie tych zachowań, osiągając w ten sposób pożądany efekt motywacji wewnętrznej.

W skrócie możemy to opisać:

  • Dwa czynniki kontroli zapewniają podstawowe mentalne podejście do autonomii.
  • Czynniki Cele i Orientacja na osiągnięcia zasadniczo dotyczą posiadania celu.
  • Mistrzostwo dotyczy wiary w zdolności i kontroli życia.
  • Pokrewieństwo obejmuje wszystkie czynniki, ale szczególnie te znajdujące się w dolnej połowie obrazu.

Dzięki uważnemu zastosowaniu procesu podnoszenia odporności psychicznej, możemy stworzyć podejście, które może dostarczyć „Świętego Graala” motywacji wewnętrznej.

Oryginalna treść artykułu:

footer slider aqr

Tłumaczenie: Dominika Westfal