Zdobądź przewagę, dzięki ludziom Zadaj nam pytanie

„Mamy tutaj bardzo dobre wyniki, zawsze dostarczamy. Naprawdę! Dlaczego więc ktoś uważa, że mamy problem z wewnętrznym dobrostanem?”.

To komentarz, który otrzymaliśmy od menedżera wyższego szczebla w dużej międzynarodowej firmie, z którą współpracowaliśmy, gdy doszliśmy do końca fazy diagnostycznej programu dobrego samopoczucia. W efekcie menadżer zaprzeczył, że istnieje problem z dobrostanem, mimo, że większość pracowników przyznała się, że odczuwa stres, bezsenność, przeciążenie pracą i wypalenie zawodowe.

Zastosowanie MTQPlus pokazało, że znaczna część personelu była bardziej wrażliwa psychicznie. Nie było zaskoczeniem, że wielu czuło się zestresowanych i niespokojnych.

Wyznanie menadżera groziło przedwczesnym zamknięciem programu. Pracownikom trudno było postawić się przełożonemu. Dalszy ciąg pracy diagnostycznej oraz nad podnoszeniem odporności psychicznej pracowników, stanął pod znakiem zapytania. Menadżer pogodził się
z obecnym stanem rzeczy i nie zamierzał nic z tym robić.

Stopniowo zauważono, że kultura firmy była rzeczywiście dynamiczna i wydajna, co zostało uznane przez klientów i personel. Natura kultury jest taka, że każdy w tej kulturze może zostać przez nią porwany i zrobi wszystko, co w jej mocy, aby dotrzymać kroku.

Będzie się wydawać, że idą z prądem, ale prawdopodobnie będą też działać na skraju wypalenia.

Menedżer wyższego szczebla nie był przekonany. Będąc bardziej odpornym psychicznie niż większość, koncentrował się na wynikach, a nie na tym, jak je osiągnięto. Widział wszystko tylko ze swojego punktu widzenia.

Niestety, nie jest to odosobniony przypadek.

Jak często słyszysz, kiedy jedna osoba mówi do drugiej (zwykle młodszej) „No cóż… jeśli ja mogę to zrobić, dlaczego ty nie?”. Istnieje dobry powód, dla którego nie mogą – nie są tobą, ale nadal mogą wykonać dobrą robotę, jeśli nie zdemotywują ich takie stwierdzenia.

Przykład ten ilustruje znaczenie samoświadomości swojej odporności psychicznej i jej wpływu na innych, a także wartość świadomości tego, jak inni reagują psychicznie na ciebie i otoczenie. Osoby odporne psychicznie mogą mieć pewne zalety, ale nadal mogą ponieść porażkę, ponieważ brakuje im tej samoświadomości i robią to, czego nie powinny.

Oczywiście jednym z powodów, dla których AQR przeżywa rozkwit a koncepcja odporności psychicznej jest coraz szerzej stosowana, jest fakt, że coraz więcej liderów dostrzega problemy i szuka sposobów radzenia sobie z nimi. Sposobów, które nie zawsze działają.

Niedawne badanie przeprowadzone na 143 brytyjskich firmach przez badaczy z Uniwersytetu Oksfordzkiego* wykazało, że większość z nich upadła, a niektóre nawet wyrządziły więcej szkody niż pożytku.

Pozytywem jest to, że można się w tym uczyć. Współpracujemy z wieloma klientami, którzy analizują stan psychiczny swoich pracowników, wyciągają coraz bardziej trafne wnioski oraz efektywniej zarządzają dobrostanem osób w organizacji.

Dowiedzieli się, że istnieje 4C, które są ważne w oferowaniu programów dobrego samopoczucia i wydajności.

Personalizacja – badania pokazują, że gdy tego brakuje, interwencja kończy się niepowodzeniem. Miary MTQ umożliwiają jednostce zdobyć samoświadomość tego, co sprawia, że pracownik psychicznie radzi sobie lepiej w pewnych sytuacjach, zmaga się w innych. Staje się to dla nich czymś osobistym, a nie „jedna miara dla wszystkich”.

Kontekst – nie można zmienić tylko jednego aspektu sytuacji – osoby. Ważne jest, aby zrozumieć, gdzie znajdują się źródła stresu i presji w organizacji i świadomie przystąpić do ich ograniczania lub eliminowania. Obejmuje to projektowanie pracy.

Opieka – pomoc danej osobie musi być udzielana tak, aby pracownik wierzył, że dzieje się to przede wszystkim dla jego dobra i że innym naprawdę na tym zależy. To wyzwanie dla przywództwa.

Współczucie – to znowu kwestia przywództwa. Wymaga, aby przywódcy zrozumieli, w jaki sposób ich ludzie reagują na różne naciski i różne inicjatywy mające na celu ich złagodzenie. Przywódcy muszą być przygotowani na dostosowanie ich, gdy tylko dowiedzą się, co działa najlepiej dla poszczególnych ludzi.

Oczywiście często można tu z pożytkiem zastosować piąte C, aby to osiągnąć – coaching.

W przypadku tych, którzy lubią pola wyboru, jeśli zaznaczysz wszystkie cztery, masz bardzo duże szanse na sukces i poprawę samopoczucia, a wynik – wydajność – będzie z korzyścią dla wszystkich.

I wreszcie, dla tych, którzy widzą rodzaj oporu, który opisaliśmy na początku tego artykułu
i myślą, że mają przewagę liczebną i wytrwałość (główne motywy koncepcji odporności psychicznej) mogą być Twoim sprzymierzeńcem. Jak zauważyła Margaret Mead: „Nigdy nie lekceważ potęgi małej grupy zaangażowanych ludzi, która może zmienić świat.
W rzeczywistości jest to jedyna rzecz, jaka kiedykolwiek miała na to szansę”.

footer slider aqr

Tłumaczenie: Dominika Westfal