Zdobądź przewagę, dzięki ludziom Zadaj nam pytanie

Raport z III badania: Skutki COVID-19 i rządowych decyzji dla firm

„Walka o biznes trwa”

Sondaż został przeprowadzony w formie kwestionariusza online na przełomie czerwca i lipca 2020 roku.

Dzięki współpracy partnerów merytorycznych i medialnych do badania zaprosiliśmy 1800 przedsiębiorstwo, wśród nich dużą grupę stanowili członkowie Business Centre Club.

Badanie służy ocenie wpływu skutków pandemii COVID-19 na przedsiębiorstwa. To trzecia edycja badania, dzięki której możemy obserwować zmiany w sytuacji firm, potrzeby, wyzwania, a także podejmowane decyzje i aktywności.

Pobierz raport