Zdobądź przewagę, dzięki ludziom Zadaj nam pytanie
money by

Dofinasowania do 6 000 złotych na pracownika

Instytucja: KFS (Krajowy Fundusz Szkoleniowy) to instytucja, której celem jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki.

Kto może skorzystać: forma wsparcia finansowego adresowana jest do pracodawców wspomagających przekwalifikowanie lub aktualizację wiedzy i umiejętności osób pracujących

Wysokość dofinansowania: Możliwość dofinasowania nawet do 6000 złotych dla jednego pracownika.
Maksymalna liczba pracowników możliwa objęciem dofinansowania w 2020 roku u jednego pracodawcy wynosi dla: