Zdobądź przewagę, dzięki ludziom Zadaj nam pytanieKomisja Europejska uruchomiła Pakt na rzecz Umiejętności. Stanowi on wspólny model zaangażowania na rzecz rozwoju umiejętności w Europie.

Kluczową rolę do odegrania mają firmy, pracownicy, władze krajowe, regionalne i lokalne, partnerzy społeczni, organizacje międzybranżowe i sektorowe, dostawcy usług edukacyjnych i szkoleniowych, izby handlowe i służby zatrudnienia. Dlatego też zdecydowaliśmy, iż w tym zacnym gronie nie może nas zabraknąć. Nasza aplikacja została zaakceptowana!

Aby wesprzeć sprawiedliwą i stabilną odbudowę oraz zrealizować ambicje związane z transformacją ekologiczną i cyfrową oraz strategią UE w zakresie przemysłu i MŚP, Komisja zachęca organizacje publiczne i prywatne do połączenia sił i podjęcia konkretnych działań w celu podnoszenia umiejętności i przekwalifikowywania ludzi w Europie.

Pakt jest pierwszym z flagowych działań w ramach Europejskiego programu na rzecz umiejętności i jest mocno osadzony w Europejskim filarze spraw socjalnych.

Więcej informacji