Zdobądź przewagę, dzięki ludziom Zadaj nam pytanie

28.06.2022, Grupa Progres

(…)Przed pandemią home office był uznawany za benefit i wielu przełożonych podejrzewało, że pracownicy wykorzystują ten czas do zajęć innych niż zawodowe. Faktycznie, gdy covid-19 dopiero pojawił się w Polsce, a praca zdalna nie była jeszcze zorganizowana, część pracowników godziny pracy przeznaczała np. na remont mieszkania, ograniczając zajęcia służbowe do minimum. Sporo się jednak zmieniło. Wielu menedżerów nauczyło się zadaniowości i rozliczania pracy zdalnej oraz zarządzania zespołami rozproszonymi i część z nich odnosiła na tym polu sukcesymówi Katarzyna Lorenc, ekspertka Business Centre Club ds. rynku pracy oraz zarządzania i efektywności pracy. (…)


Pełna treść artykułu